Daling goederenoverslag voor North Sea Port

De goederenoverslag via zeevaart in North Sea Port nam in het eerste kwartaal met 3,2% af in vergelijking met dezelfde periode in 2023. De daling laat zich vooral bij de overslag van de droge bulk zien. Bij de overslag via binnenvaart is er wel groei.

Trefwoorden: #bulk, #logistiek, #North Sea Port, #overslag, #transport, #zeevaart

Lees verder

Nieuws

( Foto: North Sea Port )

ENGINEERINGNET.BE - Gedurende de eerste drie maanden van dit jaar boekten de bedrijven in North Sea Port een goederenoverslag via zeevaart van 16,4 miljoen ton. Dat is 500.000 ton minder dan in dezelfde periode in 2023 (-3,2%).

De overslag van droge bulk nam met 6,4% af (-0,6 miljoen ton), onder meer bij de oliehoudende zaden, ijzererts en schroot. Mineralen en meststoffen namen wel toe.

De jaren 2022 en 2023 stonden echter voor sterke droge bulkcijfers omwille van onder andere het opbouwen van buffers als gevolg van de Oekraïne-oorlog. Deze ‘bufferdrang’ is gaan liggen, de volumes zitten opnieuw op het niveau van voor corona.

Bij de vloeibare bulk is wel een kentering te noteren: een bescheiden groei van 2,8% (+ 0,1 miljoen ton) bij onder meer chemische producten en kunstmest.

De containeroverslag neemt met 26,3% af. In percenten veel maar in absolute cijfers gaat het slechts over een verschil van 0,1 miljoen ton (-18.000 TEU).

De overslag van stukgoed blijft op hetzelfde niveau (+1,6% of + 40.000 ton). Nam in 2023 de handel met Rusland met -42% verder af, omwille van de EU-sancties, dan daalt die in het eerste kwartaal met nog eens 18%.

Bij de goederenoverslag via de binnenvaart is er gedurende het eerste kwartaal van 2024 wél een groei vast te stellen: +3,9% (+0,6 miljoen ton), wat een totaal van 15,9 miljoen ton geeft.

De stijging is bij de vloeibare bulk te zien (+8,3%, +0,6 miljoen ton). De droge bulk blijft zowat op een status-quo (-1,1%, -0,1 miljoen ton).