Grenzen van fotosynthese staan ter discussie

De Nederlandse Vrije Universiteit Amsterdam onderzoekt de inzet van ver-roodfotosynthese in planten voor meer gewasproductiviteit, door middel van ultrasnelle spectroscopie en modellering.

Trefwoorden: #fotosynthese, #gewas, #onderzoek, #planten

Lees verder

research

( Foto: Vrije Universiteit Amsterdam )

ENGINEERINGNET.BE - Fotosynthese is noodzakelijk om het leven op aarde in stand te houden, maar het is erg inefficiënt. Momenteel wordt slechts minder dan één procent van de beschikbare zonne-energie omgezet in biomassa in gewassen.

Planten gebruiken alleen zichtbaar licht, waardoor ruim de helft van het zonlicht dat ons bereikt, niet wordt gebruikt. Dit beperkt vooral de fotosynthese in gewassen.

Wanneer planten dicht bij elkaar groeien, ontvangen de onderste bladeren bijna uitsluitend ver-rood licht. Lang werd gedacht dat dit onbruikbaar was voor zuurstofrijke fotosynthese.

Maar recente onderzoeken laten zien dat bepaalde cyanobacteriën, de voorouders van plantenchloroplasten waar fotosynthese plaatsvindt, onder ver-rood licht kunnen groeien.

Door dit inzicht komen eerdere opvattingen over de grenzen van fotosynthese ter discussie te staan.

Biofysica Roberta Croce (foto) van de Vrije Universiteit Amsterdam wil begrijpen hoe deze cyanobacteriën ver-rood licht gebruiken, en onderzoeken of en hoe deze mechanismen kunnen worden aangepast aan planten.

Om deze doelen te bereiken combineert ze moleculaire biologie, ultrasnelle spectroscopie en modellering.

Deze aanpak is bedoeld om de haalbaarheid en voordelen te onderzoeken van het mogelijk maken van ver-roodfotosynthese in planten, waardoor hun vermogen om licht te absorberen wordt vergroot en mogelijk een nieuwe strategie wordt geboden voor het verbeteren van de gewasproductiviteit.

Croce ontving een ERC Advanced Grant van 2,5 miljoen euro voor dit onderzoek. Deze beurs wordt toegekend door de EU en biedt langetermijnfinanciering aan vooraanstaande onderzoekers die een baanbrekend, ambitieus project nastreven.