Bouw proeffabrieken voor Europese PVC recyclage

Ineos Inovyn start twee nieuwe PVC proeffabrieken op in haar vestiging in Jemeppe-sur-Sambre, om technologieën te ontwikkelen voor het recycleren van PVC materialen die niet mechanisch recycleerbaar zijn.

Trefwoorden: #Ineos, #plastics, #proeffabriek, #PVC, #recyclage

Lees verder

Techniek

( Foto: Ineos )

ENGINEERINGNET.BE - In Europa wordt momenteel circa 30% van het PVC-afval mechanisch gerecycleerd.

Project Circle richt zich op het resterende afval dat niet mechanisch is te recycleren, door nieuwe technologieën te ontwikkelen. Bijvoorbeeld dissolution, pyrolyse en gasificatie.

Doel is om al het PVC-afval recycleerbaar te maken. Tegen 2030 moet de eerste industriële eenheid gereed zijn voor de recycling van dit restafval, met een capaciteit van 40.000 ton.

Om dit mogelijk te maken, zijn twee proeffabrieken opgestart in Jemeppe sur Sambre. Hier is het belangrijkste R&D-centrum van Ineos Inovyn gevestigd.

Deze proeffabrieken putten uit de verworven ervaring met hun Vinyloop technologie. Ze zijn opgericht om deze PVC-dissolution technologie te optimaliseren voor het faciliteren van recyclage van complex PVC-afval, met inbegrip van historisch gebruikte additieven.

Samenwerking binnen de industrie is een belangrijk onderdeel van Project Circle. Om dit te realiseren heeft het zich aangesloten bij twee Belgische consortia.

Het eerste CIRC-PVC consortium bestrijkt de volledige waardeketen: van het inzamelen van PVC-afval op sloopterreinen tot de productie van hernieuwd PVC dat geen historisch gebruikte additieven bevat.

Het consortium brengt industriële partners en experts uit diverse stadia van de keten samen: Algemene Ondernemingen Louis Duchêne, Vanheede Environmental Logistics, ROVI-TECH, ECO-DEC, de Belgische vestiging van Avient Corporation, Centexbel, Universiteit van Luik en Ineos Inovyn.

Het tweede consortium DISSOLV stuurt de innovatie van recyclagetechnieken aan voor PVC-afval van vloerbedekkingen, tapijten en dekzeilen, dat nu nog niet kan worden gerecycleerd door de aanwezigheid van textielvezels en additieven.

Partners zijn: Beaulieu International Group, Sioen Industries, Empire Carpets International, ExxonMobil, Centexbel en Ineos Inovyn.

Luc Castin, Ineos Inovyn Sustainability Manager: "Door samen te werken in de waardeketen kunnen we onze gezamenlijke expertise benutten om sneller oplossingen te ontwikkelen en meer gerecycleerde producten op de markt te brengen."

"We hebben een bloeiende en concurrerende Europese kunststofindustrie nodig die ons in staat stelt meer te investeren en te innoveren in circulariteit en decarbonisatie. De financiële steun van het Waalse en Vlaamse Gewest aan de consortia zijn van vitaal belang om dit te bereiken."