Detectiesysteem voor beschermen kabels en pijpleidingen op zeebodem

TNO heeft een methode ontwikkeld om maritiem verkeer dat zich in de buurt van de onderzeese infrastructuur bevindt automatisch te detecteren, door niet in gebruik zijnde glasvezels in kabels als sensor te gebruiken.

Trefwoorden: #detectie, #kabel, #noordzee, #pijpleiding, #sensor

Lees verder

Nieuws

( Foto: TNO )

ENGINEERINGNET.BE - De offshore kabel- en pijpleidinginfrastructuur groeit gestaag om te voldoen aan de vraag naar energie en communicatie.

Mensen worden steeds afhankelijker van deze infrastructuur, terwijl recente gebeurtenissen aantonen hoe kwetsbaar deze is.

Schade aan kabels en pijpleidingen kan een ernstige bedreiging vormen voor de informatie-en energievoorziening en dus het dagelijks leven. Momenteel ontbreken adequate systemen om deze infrastructuur goed te monitoren en te beveiligen.

Deskundigen van de Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO, hebben onlangs met succes in de Noordzee testen gedaan om maritiem verkeer te detecteren in de buurt van deze kabels.

Door een kabel van een windmolenpark en een telecommunicatiekabel naar het Verenigd Koninkrijk van ruim 100 kilometer lang als sensor te gebruiken, werden trillingsdata verkregen en maritiem verkeer in de buurt van deze kabels gedetecteerd en gelokaliseerd.

“Door middel van ongebruikte glasvezels, ofwel dark fibers, bleken we in staat om scheepsbewegingen rond zeekabels in kaart te brengen. Deze techniek kan daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de veiligheid in de Noordzee,” aldus Vincent Vandeweijer, geoloog en geofysicus van de Geologische Dienst Nederland.

Een DAS interrogator dat gekoppeld wordt aan het uiteinde van de kabels op land, detecteert over zeer lange afstanden door middel van laserlicht trillingen langs de gehele kabel. Deze trillingen kunnen worden veroorzaakt door aardbevingen, omgevingsgeluid, oceaangolven of zelfs het geluid van zeezoogdieren, maar ook door maritiem verkeer.

Door de data met een algoritme te bewerken is het mogelijk maritiem verkeer te detecteren en te lokaliseren. Ter verificatie van de resultaten is data van het automatic identification system (AIS) gebruikt.

Bij een mismatch tussen deze gegevens zouden de trillingen veroorzaakt kunnen worden door een bron buiten het bereik van AIS of door een bron die zijn AIS uit heeft staan. In het laatste geval kan automatisch een waarschuwing naar de eigenaar van de infrastructuur en betreffende autoriteiten verstuurd worden om hen te informeren over verdacht verkeer.

Vandeweijer: “Onze testen wezen uit dat door middel van dark fibers we in staat bleken om scheepsbewegingen rond zeekabels in kaart te brengen. Deze techniek kan daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de veiligheid in de Noordzee.”