• 08/08/2012

Muggen als inspiratie voor betere drones (+video)

Hogesnelheidsvideografie toont hoe muggen vliegen door regen, wat inspireert tot performantere Unmanned Aerial Vehicle's.

Trefwoorden: #drone, #mug, #regen, #uav

Lees verder

research

( Foto: GeorgiaTech )

ENGINEERINGNET -- Een onbemand luchtvaartuig (Engels: Unmanned Aerial Vehicle, UAV) wordt ook wel drone genoemd, en is een luchtvaartuig zonder piloot aan boord.

Onder meer in de USA worden ze steeds vaker ingezet. Ze worden ook steeds kleiner. Er ontstaan zelfs 'microdrones'. Deze worden steeds vaker ingezet door ordediensten en het leger. Kleine, vliegende wezens, zoals muggen, beginnen voor die UAV's dienst te doen als inspiratiebron.

Een bijzonder kenmerk van muggen is alvast dat ze door regen kunnen vliegen, zelfs al kunnen de druppels tot 50 keer meer wegen dan henzelf.

Onderzoekers van Georgia Tech, USA, gingen na hoe dat komt door middel van hogesnelheidsvideografie. Ze ontdekten dat deze kleine dieren slagen in het huzarenstukje door hun sterke exoskelet en lage massa.

Het onderzoeksteam was geleid door assistant-professor mechanische engineering David Hu en zijn doctorerende student Andrew Dickerson. Bij analyse van de beelden stelden ze vast dat muggen bij impact slechts kleine krachten van regendruppels ervaren, omdat deze laatste slechts weinig impuls (=p=m.v=massa maal snelheid) verliezen wanneer ze botsen met de kleine massa van het insect.

“Het meest verrassende was eigenlijk de grote robuustheid van de mug,” zei Dickerson. “Als je het gebeuren tot op de maat van de mens zou brengen, zou het neerkomen op de botsing van een mens met een auto. In tegenstelling tot de mug, zouden wij zo’n botsing niet overleven.”

De onderzoekers stelden ook vast dat de mug aan de druppel verbonden blijft voor een afstand die overeenkomt met 20 keer de lengte van hun lichaam. “De muggen bieden eigenlijk geen weerstand. Ze gaan gewoon ‘mee met de stroom’,” zei Hu.

“Om te overleven, moet de mug uiteindelijk wel loskomen van de druppel,” ging Hu verder. “De mug slaagt daarin door handig gebruik te maken van zijn lange poten en vleugels. Het insect gebruikt ze dusdanig dat hij begint te draaien. Zo komt de druppel los. Dat is noodzakelijk, want anders zou de mug op de grond worden geworpen met een snelheid die overeenkomt met deze van de regendruppel.”


(KV)

Video: