• 03/05/2012

Hans Rudy Bos: «Vakkennis, vakmanschap, efficiëntie en veiligheid»

Een essentieel kwartet voor het behalen van goed resultaat!

Lees verder

Columns

Je zou kunnen zeggen dat de vakkennis het startpunt is. Die kennis goed in de praktijk weten toe te passen is vakmanschap.

Om de taken op een efficiënte wijze te kunnen uitvoeren is daarnaast een goede voorbereiding en een gedetailleerde planning cruciaal. Om werkelijk te komen tot het beoogde goede resultaat is het van essentieel belang om de veiligheid als een volwaardige factor mee te nemen.

Op de MAINTENANCE 2012, beurs in Antwerpen was die stelling al heel duidelijk geaccepteerd en het onderwerp ‘veiligheid’ had een belangrijke plaats in het programma gekregen.

In de ochtend van de 2e beursdag was er een programma gepland rond de bekendmaking en uitreiking van de “Safe Maintenance Award Benelux 2012” (SMAB). Daarna was er in de middag nog een gratis opleidingssessie 'Coachen naar veiligheidscultuur' gepland. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de vele gespecialiseerde exposanten die veiligheidsproducten aanbieden, zoals hulpmiddelen tijdens het werk, maar ook de persoonlijke veiligheid.

Tja, bij zo’n ruim aanbod, op een beurs die slechts 2 dagen open is, moet je wel een keuze maken, wil je in één dag ook nog iets van de beurs zelf zien. Zelf heb ik gekozen voor het ochtendprogramma en was getuige van de boeiende presentaties van verschillende inleiders.

Willy Wuyts, van de Total Raffinaderij Antwerpen (winnaar van de Safety Maintenance Award Benelux van 2011) gaf aan dat uit onderzoek in zijn bedrijf bleek dat 80% van de ongevallen te wijten waren aan gedrag en cultuur. Wat in 2008 een reden was om een programma op te zetten waardoor beide factoren beheersbaar zouden worden. Ten aanzien van de cultuur betekende dit, dat de huidige gewoontes op hun waarde geanalyseerd werden. Op basis daarvan werd bepaald of er een verandering nodig was.

Hieruit ontstond een lijst met verbeterpunten waarin werd aangegeven wat en waar men moest veranderen (een zogenaamd Van -> Naar programma). Verder werd iedereen getraind op preventie, herkenning en beheersing van risico’s. Bij dit programma werden ook de contractors betrokken, waardoor de verbeterde bewustwording van de veiligheidsrisico’s niet beperkt zijn gebleven tot het eigen personeel. Voor het hele verbetertraject heeft men een stappenplan gemaakt, zodat de voortgang meer gestructureerd en beheersbaar wordt, met als (voorlopig) einddoel: in 2015 een uitstekende werkplek te zijn voor iedereen.

Ná de inleidingen van de verschillende ervaringsdeskundigen, werd door elk van de vier genomineerden een korte presentatie gegeven hoe dat in hun bedrijf met deze materie wordt omgegaan. Stuk voor stuk gedreven verhalen van kandidaten die zich echt in de materie hadden ingewerkt. Ondanks dat het voor de jury een hele opgaaf moet zijn geweest om uit die genomineerden een keuze te maken, is hen dat toch gelukt: Imtech Industrial Services, vertegenwoordigd door de heren Koos van Wanum en Ronald Rietdijk, gingen uiteindelijk met de SMAB voor 2012 aan de haal…

In een vorige column heb ik me wat kritisch uitgelaten over de sombere reacties op wat haperende economie. Maar daar had ik wel een aantal positieve ervaringen tegenovergesteld en me afgevraagd of ik die positieve sfeer op de beurs in Antwerpen ook zou treffen. Het werd een combinatie van mopperen en juichen. Bij aankomst bleek het nog moeilijker dan de jaren ervoor om de auto geparkeerd te krijgen tussen de bomen. Maar ik had geluk dat het niet regende, want om bij de ingang te komen had het anders toch echt een nat pak opgeleverd.

Maar tot zover het gemopper, inmiddels heb ik een schitterende lezing van Herman van Rompuy mogen meemaken en dat geeft de burger weer moed. Het feit dat het elk jaar steeds voller wordt geeft ook aan, dat de belangstelling voor de beurs groeiende is.

Iets wat twee opties geeft:
1. Het uitbreiden van de beurs periode van 2 naar 3 dagen,
2. Het realiseren van een parkeergarage die bij het bezoekersaantal hoort.

Met ruim 4500 bezoekers in twee dagen is dat toch nog niet zo’n gek idee.