• 18/09/2012
  • |     BB

Groen licht voor oppervlakteberging nucleair afval in Dessel

Nucleair Energie Agentschap keurt Belgisch veiligheidsplan voor berging van laag radioactief afval in bunkers aan de oppervlakte in Dessel goed.

Trefwoorden: #belgoprocess, #dessel, #energie, #energy agency, #fanc, #nea, #niras, #radioactief

Lees verder

nieuws

( Foto: Magnox, geen verband met Belgoprocess in Dessel )

ENGINEERINGNET -- Het internationale Nuclear Energy Agency heeft aan de Belgische autoriteiten de resultaten van een international evaluatie overhandigd van een door NIRAS - de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen – ingediend veiligheidsplan.

De evaluatie ging met name over de geloofwaardigheid (credibility) en de robuustheid van de veiligheidsstrategie op lange termijn voor het opslaan van radioactief afval aan de oppervlakte.

In zijn rapport stelt het NEA dat het plan 'conform de internationaal geldende best practices en aanbevelingen is opgesteld'.

De evaluatie kadert in een licentieaanvraag voor de bouw van een faciliteit in Dessel (bij Mol in de Kempen), waar kortlevend afval met een lage tot middelmatige radioactiviteit aan de oppervlakte zou worden opgeslagen. Het gaat hoofdzakelijk om laagradioactief afval van Belgische kerncentrales en medisch afval.

Momenteel bevindt dit afval zich op de site van Belgoprocess in Dessel. Dat bedrijf kwam in februari 2012 nog in het nieuws door de verre van optimale omstandigheden waarin vaten met nucleair afval aan de oppervlakte waren opgeslagen.

NIRAS stelde toen in een persmededeling: 'De veiligheidstoestand bij Belgoprocess moet gecorrigeerd worden, conform de bevindingen van het FANC. Dit is een onontbeerlijke voorwaarde voor de voortgang van het saneringsprogramma (redactie: van historisch afval) en van de kernactiviteiten in het kader van het Belgisch afvalbeheersysteem'.

De volgende stap is nu dat NIRAS het veiligheidsplan indient hij het FANC, dat de nodige vergunningen moet afleveren.


ACHTERGROND
Het international evaluatieteam was samengesteld uit nucleaire vakspecialisten uit Tsjechië, Frankrijk, Spanje, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk en stond onder de leiding van Maria Carmen Ruiz Lopez van de Spaanse nucleaire autoriteit 'Consejo de Seguridad Nuclear'.