• 11/10/2012
  • |     BB

Radioactief bestraalde radioloog van Stork stelt het goed

De radioloog van Stork Technical Services die in Antwerpen blootgesteld was aan ioniserende straling, stelt het goed. Dat bevestigt woordvoerster Monica Bos.

Trefwoorden: #Controlatom, #FANC, #monica bos, #stork, #stork technical services

Lees verder

research

( Foto: Stork Technical Services, vestiging aan de Oosterweelsteenweg )

ENGINEERINGNET -- Zoals eerder gemeld, werd een radioloog van Stork Technical Services in Antwerpen blootgesteld aan radioactieve straling, afkomstig van een röntgenapparaat.

Het voorval deed zich op 19 september 2012 voor in een 'bunker' aan de Oosterweelsteenweg in Antwerpen, waar het bedrijf röntgenonderzoek verricht.

Bij het incident ging de radioloog ervan uit dat een opname afgelopen was en ging de bunker in. Bij het buitenkomen stelde de radioloog vast dat de röntgentoestel nog steeds aanstond en dat zijn elektronische dosismeter in alarm stond.

Na uitlezing van de elektronische, actieve dosimeter werd een dosis van 948 mSv geregistreerd. Daarop werd de radioloog aan een medisch onderzoek onderworpen. De uitlezing van zijn passieve dosimeter gaf een dosis van 1,4 mSv aan.

De medewerker heeft vooralsnog geen zichtbare gevolgen ondervonden van dit incident, stelt het betrokken bedrijf in een persbericht, maar de radioloog zal de komende tijd intensief medisch worden begeleid.

Terug aan werk
Hij is momenteel terug aan werk, "maar uit voorzorg uiteraard niet langer in een radioactieve omgeving", stelt Monica Bos, "en ik wil benadrukken dat uit onderzoek met Controlatom (redactie: de toezichthoudende autoriteit) is gebleken dat er alvast géén sprake was van een menselijke of procedurele fout."

Bovendien blijkt de installatie recentelijk nog uitgebreid ge-audit te zijn door het FANC, waarbij alle technische en organisatorische beheersprocedures zijn geïnspecteerd. Hierbij waren naar verluidt 'geen graverende onvolkomenheden aan het licht gekomen'.

Monica Bos: 'Waarom het röntgenapparaat niet uitgeschakeld was, is technisch nog niet duidelijk. Dat wordt door de fabrikant in samenwerking met alle partijen, waaronder het FANC, verder onderzocht." Tot die tijd is de installatie buiten werking gesteld.

Aangezien de technische oorzaak nog niet bekend is, geeft het management van Stork Technical Services er de voorkeur aan het merk van het röntgentoestel niet in de openbaarheid te brengen.

Wettelijke dosislimieten
In België zijn de reglementaire bepalingen inzake menselijke activiteiten waarbij ioniserende straling gebruikt wordt, vastgelegd in een KB. Het Koninklijk Besluit op de Stralingsbescherming van 20 juli 2001 legt de limieten vast op 20 mSv per jaar voor beroepsmatig blootgestelde personen en op 1 mSv per jaar voor leden van de bevolking.

Ter vergelijking (bron: Wikipedia): 100 mSv is de dosis waaraan werknemers in een kerncentrale geaccumuleerd mogen worden blootgesteld, over een periode van vijf jaar. En iemand die nabij een kerncentrale woont, ontvangt een dosis van 0,0001 tot 0,01 mSv per jaar.


LEES OOK
Radioloog van Stork blootgesteld aan radioactieve straling