• 18/02/2013

Inspectie van kadewanden kan sneller en goedkoper

Bedrijven die kadewanden inspecteren maken gebruik van sonar-, laser- en video-beelden, die ze om tijd en kosten te besparen bij voorkeur geïntegreerd en in 3D willen analyseren.

Trefwoorden: #3D beelden, #controle, #instpecties, #kademuren, #sonar, #TNO

Lees verder

Techniek

( Foto: TNO )

ENGINEERINGNET -- Om dezelfde reden willen ze beelden van de situatie onder water koppelen aan beelden boven water. Tijdens een Technologiecluster deden vijf Nederlandse MKB-bedrijven kennis op waarmee ze flinke efficiëntieslag kunnen maken. De kennis is afkomstig uit het Nederlandse TNO-onderzoek voor Defensie.

De inspectie van kadewanden is een arbeidsintensief karwei, waarbij detectie met sonar, laser en video een belangrijke rol speelt. Tot nu toe werden de beelden uit deze drie informatiebronnen vaak afzonderlijk geanalyseerd.

Bedrijven in de sector hebben echter behoefte om de beelden samen te brengen en in 3D te analyseren, met daarnaast een koppeling tussen bovenwater- en onderwaterbeelden voor efficiënte inspectie.

In een Technologiecluster waaraan naast TNO de Groningse MKB-bedrijven HORUS View & Explore, Geo Plus, Agile-IT, IView en BVB Training deelnamen, werd kennis uitgewisseld die de inspectie van kadewanden aanzienlijk kan stroomlijnen.

Geïntegreerde beelden van sonar, laser en video zijn nu beschikbaar in 3D en bovendien kunnen onderwaterbeelden worden gekoppeld aan beelden van de situatie boven de waterspiegel.

De deelnemende bedrijven gaan deze kennis in hun bedrijfsvoering toepassen, vertelt TNO’er Henry Dol. Naast die positieve uitkomsten kregen de Groningse MKB’ers ook meer zicht op de beperkingen van sonardetectie: ‘Daarvoor is goedkope apparatuur op de markt, maar die levert geen goede beelden op van verticale constructies en is daarom minder geschikt voor de inspectie van kadewanden.’

TNO bracht tijdens het clusterproject zowel kennis in over onderwater beeldvorming met sonar als over Intelligent Imaging. Met die laatste techniek is het mogelijk om beelden die vanuit verschillende cameraposities zijn gemaakt tot één 3D-beeld samen te voegen.

De technologie is al in gebruik bij forensisch onderzoekers, die er plaatsen delict in 3D mee vastleggen voor latere analyse vanuit verschillende gezichtspunten. Chirurgen gebruiken Intelligent Imaging om een 3D-kaart te maken van de omgeving van de plaats waar zij moeten opereren.

Dol: ‘De inbreng van TNO op het gebied van onderwaterdetectie en beeldvorming is afkomstig uit onderzoek voor defensiedoeleinden, zoals het opsporen van onderzeeërs, torpedo’s en mijnen. Het is boeiend om te zien, hoe die kennis nu op een heel andere manier toepasbaar is.’

Slim gebruik van sonar levert nog een extra besparing op. Dol: ‘Om de kans op onjuiste detecties te verminderen vaart een schip dat sonargegevens verzamelt nu twee keer door een kanaal. Wij kunnen dat tot één keer terugbrengen.’

HORUS en Geo Plus onderzoeken inmiddels de mogelijkheden om de integratie van sonar- en videobeelden apart in de markt te zetten. En er zijn nog meer toepassingen, zoals het detecteren van voorwerpen en kabels die onder een laag slib zijn verborgen of beeldverbetering bij waarnemingen in troebel water.

Dol komt graag in contact met MKB-bedrijven die daarover meer willen weten. Datzelfde geldt voor bedrijven die op zoek zijn naar kennis over de detectietechnieken voor kadewanden die in het technologiecluster zijn verkend.


(GL)