• 29/01/2014

10 miljoen extra voor spin-offs van strategische onderzoekscentra

Minister Ingrid Lieten stelt extra middelen beschikbaar om beloftevolle onderzoekers hun ideeën om te laten zetten naar nieuwe producten, diensten en processen voor onze markt.

Trefwoorden: #ingrid lieten, #onderzoekscentra, #SOFI, #spin-off, #subisidies

Lees verder

research

( Foto: B-PHOT )

ENGINEERINGNET.BE - SOFI - het financieringsinstrument voor spin-offs - krijgt opnieuw 10 miljoen euro risicokapitaal voor het opzetten van nieuwe innovatieve bedrijven die voortvloeien uit de succesverhalen van de strategische onderzoekscentra.

Midden 2011 werd voor de eerste keer een investeringsbedrag van 10 miljoen euro beschikbaar gesteld voor nieuwe bedrijven of spin-offs die opgericht worden rond de meest interessante ontwikkelingen bij de vier strategische onderzoekscentra van Vlaanderen die elk binnen hun onderzoeksdomein internationaal toonaangevend zijn: VIB (biotechnologie), imec (nanotechnologie), iMINDS (ICT en digitale media) en VITO (energie en duurzaamheid).

Via SOFI I werd al in 17 spin-off-projecten gefinancierd. Enkele succesvolle voorbeelden van spin-offs zijn onder meer: Q-Biologicals, dat biologische moleculen produceert voor lokale en internationale biotechbedrijven. En Ontoforce, dat zich toelegt op informatiebeheer en slimme zoekapplicaties voor bedrijven en onderzoekscentra.

Door het succes van SOFI I, besloot Ingrid Lieten (minister van Innovatie en Overheidsinvesteringen) in overleg met de sector ook werk te maken van bijkomend risicokapitaal voor innovatieve ontwikkelingen aan de universiteiten en hogescholen. In het voorjaar 2013 werd SOFI II geïntroduceerd om spin-offs vanuit de universiteiten en hogescholen mogelijk te maken. Ook daar zijn de eerste spin-offs door SOFI-middelen een feit.

Minister Ingrid Lieten: “Om Vlaanderen verder uit te bouwen als kennisregio, moeten we investeren in innovatief ondernemerschap. Daarom moeten we de kloof tussen het toponderzoek en de praktijk aanpakken. Met SOFI geven we onze onderzoekers kansen om hun ideeën te vertalen naar de samenleving. Een mooi voorbeeld is het ontwikkelen van een nieuwe veiligheidshelm door de universiteiten waardoor de meeste hoofdkwetsuren en hersenschade kunnen voorkomen worden. Dergelijke uitvindingen moeten naar de markt gebracht worden”, licht minister Ingrid Lieten toe.

Ondertussen is het budget van 10 miljoen euro van SOFI I bijna volledig toegezegd. Daarom wordt nu een bijkomend budget van 10 miljoen euro ter beschikking gesteld voor SOFI I.

“Bedrijven met een veelbelovende technologie hebben het vaak moeilijk om voldoende durfkapitaal op de private markt aan te trekken in de opstartfase door het hoge risicogehalte. Door SOFI hebben we een nieuwe ondernemersdynamiek gestimuleerd. De strategische onderzoekscentra verwachten nog vele nieuwe spin-offs de komende jaren. Die dynamiek moeten we op gang houden”, besluit minister Ingrid Lieten.

Onderzoekers kunnen voor het opzetten van innovatieve spin-offs beroep doen op SOFI voor kapitaalsparticipaties of converteerbare leningen tot 1 miljoen euro, maar ook voor kleine startleningen tot 50.000 euro. De coördinatie van het fonds gebeurt door PMV.


(Guy Leysen)