• 24/02/2014

8 op de 10 aannemers verliest een opdracht aan een buitenlands bedrijf

Op het BouwForum, naar jaarlijkse traditie het kick-off event voor Batibouw, vroeg de Confederatie Bouw dringend meer aandacht voor de sector.

Trefwoorden: #Batibouw, #concurrentie aannemers, #concurrentie bouw, #Confederatie Bouw, #woonbonus

Lees verder

nieuws

( Foto: Jim Henderson/Wikipedia )

ENGINEERINGNET.BE - Tijdens het BouwForum, ondertussen een traditie op de eerste dag van Batibouw, stelde de Confederatie Bouw drie thema’s voor die momenteel als prioriteit gelden voor de bouwsector.

Deze thema's zijn strijd tegen de oneerlijke concurrentie, woonbeleid en investeringen van de overheid.

Belgische aannemers kampen steeds meer met de abnormale concurrentie van buitenlandse ondernemingen die onmogelijke prijzen hanteren. Volgens cijfers van de Confederatie Bouw verloren in 2013 niet minder dan 8 op de 10 aannemers een opdracht aan een buitenlands bedrijf.

Daarnaast detacheren vele buitenlandse bedrijven personeel naar ons land, wat de concurrentievervalsing nog erger maakt en vele gevallen van sociale fraude met zich meebrengt.

De Confederatie Bouw steunt de opgedreven controles en zware sancties van de regering, maar verwacht meer. Robert De Mûelenaere vraagt als gedelegeerd bestuurder dringend een loonlastenverlaging en een grotere mate van flexibiliteit voor onze Belgische bedrijven.

Ook in de woningbouw maken aannemers zich zorgen. Gezinnen hebben het alsmaar moeilijker om de financiering van hun project rond te krijgen. De Confederatie kijkt daarvoor in de richting van de overheid en de banken. De overheid moet ervoor zorgen dat de huidige stimuli binnen de vastgoedfiscaliteit (zoals de woonbonus) op zijn minst behouden blijven.

Tot slot merken aannemers dat ook de investeringen van de verschillende overheden op een laag pitje draaien. Ze bevinden zich ook al jaren op een lager niveau dan in onze buurlanden. Nochtans zijn ook daar de uitdagingen groot.

De bouwsector vraagt dus dat de overheden werk maken van een doorgedreven investeringsbeleid. Concreet: het investeringsniveau moet minstens 3% van het BBP zijn. Dat is het gemiddelde van de ons omringende landen.


(Saskia Van Hoyweghen)