Horizon 2020: alles voor multinationals en niets voor kmo’s?

Innoveren is één zaak, het bekostigen kan onder andere met steunmogelijkheden. Het Horizon 2020-programma beschikt over een budget van 72,2 miljard euro.

Trefwoorden: #Agoria, #Horizon 2020, #innoveren, #Jos Pinte, #steunmogelijkheden

Lees verder

Columns

ENGINEERINGNET.BE - Enkel voor multinationals en niets voor KMO’s? Integendeel, wij helpen alvast KMO’s om er ook gebruik van te maken.

Met Horizon2020 wil Europa collaboratieve onderzoeks- en innovatieprojecten in diverse sectoren financieel ondersteunen. Het gaat om innovatieve concepten binnen diverse domeinen, van ICT over manufacturing, materialen en ruimtevaart tot toepassingen in energie, transport, gezondheidszorg, voeding, klimaat en maatschappij.

Horizon 2020 berust daarbij op drie pijlers: excellente wetenschap, industrieel leiderschap en maatschappelijke uitdagingen. Europa wil wetenschap van topniveau afleveren, hinderpalen voor innovatie wegnemen en de publieke sector en de privé sector aanzetten om hun innovaties te valoriseren.

De industrie stuurt de innovatieprioriteiten in het bijzonder aan via 13 publiek-private partnerschappen (8 PPPs of 5 JTIs) waarvoor 28 miljard euro is voorzien.

Verkeerde perceptie
De perceptie leeft bij veel KMO’s dat het onmogelijk is om deel te nemen aan een Europees project. Bij de opmaak van de spelregels voor deelname aan Horizon 2020 werd daarom veel aandacht besteed aan een vereenvoudiging voor deelname en in het bijzonder voor KMO’s.

Dat het Europa ernst is met het aantrekken van kleine en middelgrote bedrijven bewijzen de cijfers. Van het totaalbedrag gaat er minstens 16 miljard euro naar onderzoeks- en innovatieactiviteiten die uitgevoerd worden door KMO’s.

Als federatie zetten wij ons in voor de toekomst van ondernemingen in de technologische industrie, en dat zijn grotendeels kleine en middelgrote bedrijven. Vanuit ons Expertisecentrum Innovatie ondersteunen we bedrijven door specifieke activiteiten rond onderzoek en innovatie aan te bieden op vlak van lobby, subsidie- en fiscale maatregelen, (internationale) groeitrajecten zowel individueel als collectief, opleidingen, workshops en informatieverstrekking.

Het komt er op neer dat we helpen bij innovatietrajecten rond diensten, producten en technologieën op nationaal en internationaal niveau, zoals we nu doen bij Horizon 2020.

Voor groepen van bedrijven
In Horizon 2020 dienen partners samen een dossier in op een oproep voor projectvoorstellen. Het gaat dus over onderzoeks- en innovatieactiviteiten uitgevoerd door een consortium. Wij verduidelijken welke de opportuniteiten zijn en dat doen we via informatiesessies of bekendmaking van de oproepen via onze dagelijkse nieuwsbrief of website.

Agoria benadert de leden niet enkel collectief, maar ook individueel. Tijdens bedrijfsbezoeken polsen we naar de domeinen waar bedrijven innovatienoden hebben, om dan vervolgens instrumenten en oproepen aan te bieden waar leden baat bij hebben. Het Horizon 2020-programma is zo uitgebreid dat de toegevoegde waarde zit in het aangeven van het juiste kanaal en thema.

Op 11 december zijn de eerste Horizon 2020-oproepen gelanceerd. 12 focusthema’s zijn naar voren geschoven door de Europese Commissie. Deze thema’s zijn ingebed in de diverse Werkprogramma’s en worden behandeld in specifieke oproepen. De 12 thema’s vertegenwoordigen een totaal budget in 2014 van 2 miljard euro verdeeld over 64 oproepen.

Voor analyses van deelname aan Horizon 2020 is het nog te vroeg, maar dat er potentieel is voor Belgische KMO’s, bewijzen alvast de cijfers uit voorgaande Europese programma’s. De Europese Commissie heeft op 12 juni 2013 een rapport gepubliceerd 'Overview of research projects in the ICT domain 2012 - ICT statistical report for annual monitoring (StReAM)'.

722 deelnemende Belgische organisaties aan FP7-projecten binnen het thema ICT hebben samen 262 miljoen euro subsidies ontvangen voor de periode 2007-2012. 26% van de subsidie gaat naar grote en kleine ondernemingen.


Over de auteur:
Ir Jos Pinte is Directeur van Agoria Mechatronica en Algemeen Directeur van Sirris.