Meer innovaties voor reinigen water uit glastuinbouw nodig

Wageningen UR start dit jaar met vervolgonderzoek naar het uit het water halen van pesticiden, vanwege het overheidsplan om deze technieken vanaf 2016 verplicht te stellen.

Trefwoorden: #afvalwaterzuivering, #gewasbeschermingsmiddelen, #glastuinbouw, #reinigen water, #Wageningen UR

Lees verder

nieuws

( Foto: Wikipedia )

ENGINEERINGNET.NL - De groep Glastuinbouw van Wageningen UR onderzoekt technieken voor het verwijderen van gewasbeschermingsmiddelen uit water, waarbij het belangrijk is of deze toepasbaar zijn in de glastuinbouw en wat de kosten zijn.

Het gaat daarbij om combinaties van ozon, waterstofperoxide en ultra violet licht, met verschillende behandelwijzen. Het onderzoek vindt plaats in het kader van het project 'Glastuinbouw Waterproof'.

In 2014 staan vervolgonderzoeken gepland, evenals het uittesten van enkele nieuwe technieken. Leveranciers van waterzuiveringstechnologie die nog nieuwe, potentieel geschikte technieken beschikbaar hebben, kunnen zich melden bij onderzoeker Jim van Ruijven van Wageningen UR.

Technieken, die in 2012 in een eerste indicatieve proef effectief bleken, zijn in 2013 nader onderzocht. Daarnaast is een aantal nieuwe technieken uit de afvalwaterzuivering en de drinkwaterproductie bestudeerd

Onderdeel hiervan is bijvoorbeeld het zogeheten 'lysimeter-project', om de waterstromen en de emissie bij grondgebonden teelten goed inzichtelijk te maken. Een ander voorbeeld is onderzoek naar hergebruik van water in de teelt van orchideeën.

Aan het project 'Glastuinbouw Waterproof' nemen diverse andere partijen deel zoals LTO Glaskracht Nederland, Bayer CropScience, Yara, Grodan en Revaho.

De resultaten uit het onderzoek in 2012 zijn te vinden op de website van Glastuinbouw Waterproof, waar ook de onderzoeksresultaten uit 2013 binnenkort op komen te staan.