• 14/04/2014

OHSAS18001-certificaat erkent Actemium's veiligheidszorg

Multitechnisch partner voor de industrie Actemium behaalde onlangs het OHSAS18001-certificaat, een wereldwijd erkende norm voor veiligheidszorgsystemen. "Dit past in onze vernieuwde aanpak"

Trefwoorden: #Actemium, #certificaat, #OHSAS18001, #veiligheidszorg

Lees verder

Productnieuws

( Foto: Actemium )

ENGINEERINGNET.BE - Het verwerven van dit certificaat bevestigt dat een bedrijf zich onderscheidt op gebied van veiligheid en gezondheid, en een voortrekkersrol vervult bij het verminderen van risico’s en het creëren van een veilige werkomgeving.

De inrichting van een gemeenschappelijk en gecertificeerd zorgsysteem voor kwaliteit en veiligheid was één van de eerste doelstellingen van de onlangs vernieuwde organisatie van Actemium België.

Die werd begin 2014 immers sterk verruimd: met de integratie van de business units van Cegelec Industry (sites Zwijndrecht en Gosselies) en Ensysta Leuven telt Actemium nu ruim 800 medewerkers verspreid over 9 business units in België.

Vanuit haar bekommernis voor het leveren van kwalitatief hoogstaande diensten en oplossingen met toegevoegde waarde enerzijds, en de zorg voor het welzijn van haar medewerkers en het milieu anderzijds, was de inrichting van een overkoepelend kader, dat elke business unit omvat en voldoet aan alle specifieke eisen van de sectoren waarbinnen Actemium opereert, dan ook een must.

Een dergelijk zorgsysteem voor kwaliteit en veiligheid biedt immers, verder bouwend op de aanwezige knowhow en synergieën, een nuttig en ondersteunend kader voor de continue groei en professionalisering van de organisatie en haar dienstverlening.

Na een intensieve voorbereiding werd Actemium België geauditeerd door een externe certificatie-instelling. Door middel van interviews en bezoeken aan de magazijnen, werkplaatsen en werven verifieerden de auditoren het nieuwe zorgsysteem op conformiteit aan de referentienormen en correcte toepassing.

Met succes, alle Actemium business units in België zijn nu, bovenop de ISO9001- en VCA-P certificatie, ook OHSAS18001-gecertificeerd.

Actemium werkt reeds jaren volgens internationaal geaccepteerde richtlijnen, maar deze OHSAS18001-certificering is een mooie erkenning en bevestiging van onze benadering van kwaliteits-, veiligheids-, gezondheids- en milieuzorg, en van de stappen die het 'nieuwe' Actemium ondernam om haar uitgebreide expertise inzake veiligheid en gezondheid op de werkvloer samen te brengen in één gezamenlijke aanpak voor veiligheid. <<

ACHTERGROND
Actemium is een Europees netwerk van VINCI Energies, toegespitst op de industrie. Actemium is georganiseerd per proces, met driehonderd business units gespecialiseerd in elektrische engineering, industriële automatisering en dataverwerking, instrumentatie en mechanische engineering.

Gesitueerd in de nabije omgeving van hun klanten, wisselen de verschillende Actemium-bedrijven (300 bedrijven – 35 landen wereldwijd – 19.000 werknemers – 2 miljard euro omzet) hun kennis en ervaring uit om de beste oplossing voor te stellen tot optimalisering van industriële processen.


INFORMATIE
www.vinci-energies.com
www.actemium.com
www.actemium.be

LEESTIPS

Dit gesponsorde tekstBERICHT is een realisatie van:
Actemium


Bericht van de redactie: dit is een ingezonden mededeling, die mogelijk niet vrij is van commerciële invloeden. De verantwoordelijkheid voor de verstrekte technische en andere gegevens berust volledig bij de vermelde leverancier of fabrikant.