Vlaamse regering en Stad Antwerpen beloven co-financiering BlueChem-project

Vlaams minister-president Kris Peeters en Stad Antwerpen verklaren zich bereid middelen en financiering in te zetten om Antwerpse incubator voor duurzame chemie BlueChem te realiseren.

Trefwoorden: #basf, #bluechem, #blue gate, #duurzaam, #eco, #ecologie, #economie, #incubator, #milieu, #petroleum zuid, #stad antwerpen, #vito, #wouter de geest

Lees verder

research

( Foto: Blue Gate Antwerp )

ENGINEERINGNET.BE – De Vlaamse regering wil een tandje bijsteken om het BlueChem-project in Antwerpen gerealiseerd te krijgen. De middelen zouden kunnen toegekend worden als subsidie in het kader van een EFRO-project (Europees fonds voor regionale ontwikkeling) en als co-financiering van de werkingsmiddelen.

Kris Peeters deed die uitspraken op een event waar het businessmodel voor BlueChem als incubator voor de chemie werd voorgesteld. Peeters vindt Blue Gate Antwerp (de vroegere Petroleum Zuid) de ideale locatie voor het project.

Binnen het business model - ontwikkeld door het van Agentschap Ondernemen met een budget van 136.000 euro - wordt uitgegaan van een basisinvestering van 6,1 miljoen euro voor het gebouw en een extra bedrag van 1,8 miljoen euro voor een latere uitbreiding tot 6000m². In de startfase zal het gebouw 4.000m² groot zijn.

Stad Antwerpen van zijn kant heeft op zijn begroting al 4 miljoen euro voorzien, bevestigt Antwerps schepen voor Economie Philip Heylen opnieuw.

Op basis van de beloften van de Vlaamse regering en Stad Antwerpen wil BlueChem nog dit jaar een EFRO-dossier bij Europa indienen. De realisatie van de incubator moet tegen 2016 rond zijn. Op tien jaar tijd moet het project leiden tot een klantenbasis van 33 tot 55 bedrijven met 1.000 tot 1.650 nieuwe banen.

De incubator zal naar verluidt opstarten met vier werknemers. Concreet gaat het om infrastructuur volgens het ‘plug and play’-principe, waarop alle labapparatuur kan ingeplugd worden. Verder verleent BlueChem ook administratieve en andere ondersteuning aan alle stakeholders.


CITATEN
Dirk Fransaer van Vito pleitte op het BlueChem-event voor een samenwerking tussen meerdere onderzoeksgroepen op één locatie: "Vito wil mee in dit model stappen als er voldoende bundeling kan bereikt worden."

FISCH, waarin alle universiteiten vertegenwoordigd zijn, "staat volledig achter deze aanpak".

Ook Wouter De Geest van BASF verleent zijn steun aan deze samenwerking tussen overheid, bedrijven en kennisinstellingen. Hij pleit ook "voor samenwerking over sectorgrenzen heen". Hij noemde BlueChem een belangrijk project in de transformatie van de Vlaamse industrie.

Kris Schatteman van Eco Treasures, gespecialiseerd in extractie uit natuurlijke grondstoffen, vertelde op het event hoe belangrijk een incubator kan zijn voor een klein bedrijf: "een broeihaard van kennis die moet leiden tot nieuwe inzichten en toepassingen."