Afvalinzameling voor duurzamere binnenvaart

Havenbedrijf Gent, nv De Scheepvaart, Waterwegen en Zeekanaal zijn onlangs gestart met het inzamelen van olie- en vethoudend afval afkomstig van de beroepsvaart.

Trefwoorden: #absorbentia, #afgewerkte olie, #afval inzamelen, #bilgewater, #binnenvaart, #duurzaamheid, #gebruikte olie- en mazoutfilters, #Gentse haven, #lege olievaten, #oliebidons, #poetslappen, #schroefasvetten

Lees verder

Nieuws

( Foto: Wikipedia )

ENGINEERINGNET.BE - Op die manier wordt de binnenvaart duurzamer gemaakt en wordt voldaan aan de Vlaamse regelgeving voor de inzameling van afvalstoffen voor de binnenvaart.

Het Scheepsafvalstoffenverdrag voor de binnenvaart verplicht de waterwegbeheerders en de havenbesturen om de inzameling van scheepsafval binnen hun werkingsgebied te organiseren.

Daarom werd gezamenlijk een dienstverlener gezocht met de nodige expertise en know-how op het vlak van inzameling van olie- en vethoudend afval afkomstig van de beroepsvaart. Martens Cleaning startte op 10 juni 2014 met deze inzameling.

In ruil voor de betaling van een verwijderingsbijdrage van 7,5 euro per 1000 liter bij het bunkeren van brandstof, kan de schipper zijn olie- en vethoudend afval kosteloos afgeven.

De inzameling vindt plaats in de volgende regio’s en op de volgende vaarassen: de haven van Gent, de Ringvaart rond Gent, het Kanaal Gent-Oostende, de Boven-Schelde, de Leie, het Zeekanaal Brussel/Schelde, het Albertkanaal en de Kempense kanalen.


Schippers kunnen er terecht met afgewerkte olie, schroefasvetten, bilgewater (mengsel van olie en water dat ontstaat in de machinekamer), gebruikte olie- en mazoutfilters, poetslappen of andere absorbentia, lege olievaten en oliebidons.