Leuven eerste gemeente om warmte uit rioolwater te recupereren

Stad Leuven participeert in Europees proefproject dat 93 sociale appartementen verwarmt met thermische energie onttrokken uit rioolwater. "Indien rendabel, volgen er meer projecten"

Trefwoorden: #afvalwater, #cleantech, #energie, #engineering, #leuven, #riolering, #techniek, #vlario, #warmtepomp, #warmtepomp

Lees verder

Nieuws

( Foto: Vlario )

ENGINEERINGNET.BE – De uitdagingen voor Vlaanderen inzake energiebesparingen zijn gekend. De stad Leuven doet daar nog een schepje bovenop met de ambitie om tegen 2030 klimaatneutraal te zijn.

Een van de denkpistes bestaat erin restwarmte uit afvalwater te oogsten, uit de rioleringen dus. Op dit moment wordt slechts een fractie van de beschikbare energie uit afvalwater gebruikt, niet alleen in Vlaanderen of België, maar zelfs in heel Europa.

Daarom werd een door Europa betoelaagd project met 11 partners uit 6 Europese landen opgestart. Het project wil de waterketen verduurzamen door energie terug te winnen, energie te hergebruiken en energie te besparen.

Voor Vlaanderen nam VLARIO, het kenniscentrum en overlegplatform voor Rioleringen in Vlaanderen, de teugels in handen. Samen met het investeringsfonds 'Clean Energy Innovative Projects' wordt momenteel het eerste Belgische project gerealiseerd waarin warmte wordt onttrokken uit het huishoudelijk afvalwater - de gemeentelijke riolering dus.

Met die warmte – maximaal 25°C - zal vanaf september een volledig, al bestaand appartementsgebouw met 93 sociale appartementen voorzien worden van verwarming en sanitair warm water. Daarvoor wordt het naar de stookruimte van het gebouw gepompt en door een warmtepomp gestuurd.

Volgens de investeerders biedt deze – niet meteen nieuwe - technologie belangrijke voordelen: "Vergeleken met de grond of de omgevingslucht waaruit de warmte klassiek onttrokken wordt, ligt de temperatuur van rioolwater het hele jaar hoger dan bij deze twee media."

De stad Leuven investeerde 30.000 euro of 10% van de kostprijs. Als het proefproject rendabel blijkt, wil de stad de methode naar verluidt nog in andere gebouwen toepassen.

Sociale Woningbouwmaatschappij Dijledal is overigens de eerste woningbouwmaatschappij in België om deze methode van warmtewinning te gebruiken.