Regering stelt 4,5 miljoen beschikbaar voor vermindering uitstoot ammoniak

Ondernemers die vernieuwende plannen hebben om de uitstoot van ammoniak tegen te gaan, kunnen de ondersteuning van het ministerie van Economische Zaken.

Trefwoorden: #amoniak, #economische zaken, #Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, #Rijksoverheid, #veehouderij

Lees verder

Nieuws

ENGINEERINGNET.NL - Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken zal hiervoor 4,5 miljoen euro beschikbaar stellen.

Dit bedrag is bedoeld om de hoeveelheid stikstof vanuit de veehouderij in Natura-2000 gebieden terug te dringen. Zo kan een verdere achteruitgang van de biodiversiteit in deze gebieden worden voorkomen.

Twee soorten vernieuwende plannen komen in aanmerking. Het gaat het om innovatieve voer- en managementmaatregelen, die bijdragen aan het verminderen van de uitstoot van ammoniak.

Daarnaast kunnen ondernemers voorstellen indienen voor vernieuwing in de stallen, waardoor de ammoniakuitstoot omlaag gaat en het dierenwelzijn of de diergezondheid verbeterd worden.

Voor het indienen van de voorstellen gelden de regels uit Small business Innovation Research (SBIR) programma. SBIR is een aanbesteding die bestaat uit drie fasen: onderzoek naar de haalbaarheid van een innovatie, ontwikkelen en uittesten van de innovatie en uitrol in de praktijk.

Alleen de ondernemers met de beste offertes krijgen een opdracht voor een haalbaarheidsonderzoek. Vervolgens krijgen de bedrijven met de meest kansrijke voorstellen de opdracht hun product te ontwikkelen.


(bron: Rijksoverheid)