Vlaamse grondreiniging in dalende lijn

Deze daling is toe te schrijven aan het uitblijven van grote Vlaamse bodemsaneringsprojecten en een gewijzigd bodemsaneringsbeleid.

Trefwoorden: #bodemsanering, #grondverontreiniging, #speerpuntsector, #subsidies, #subsidiëring, #Vlaanderen

Lees verder

nieuws

( Foto: Wikipedia )

ENGINEERINGNET.BE - In 2013 reinigden grondreinigingscentra in Vlaanderen aanzienlijk minder uitgegraven bodem dan een jaar eerder.

Uit een bevraging bij de grondreinigers blijkt dat de totale hoeveelheid gereinigde uitgegraven bodem in 2013 op 850.000 ton is blijven steken tegenover ongeveer 1 miljoen ton de jaren voordien.

De daling is duidelijk voor alle technieken: de biologische grondreiniging ging met 22% achteruit, de fysico-chemische met 10% en de thermische met 44%. Ook de fysico-chemische verwerking van afvalstoffen (veegvuil, rioolkolkenzand, …) ging met 7% achteruit, een bijkomend verlies voor de sector.

De daling is te wijten aan het uitblijven van grote Vlaamse bodemsaneringsprojecten, zowel van de overheid als de private sector. Door een wijziging in het beleid gebeuren saneringsprojecten gebeuren daar steeds vaker ‘risicogebaseerd’. Dit betekent dat een deel van de verontreiniging in de bodem mag blijven zitten als ze geen onmiddellijk risico vormt.

Door de dalende volumes komen de grondreinigingscentra in Vlaanderen steeds meer in de problemen. Nochtans vervult de sector een belangrijke rol in de Vlaamse economie: investeren in het reinigen van de bodem zorgt niet alleen voor een gezondere ondergrond, maar ook voor extra tewerkstelling en vooral toegevoegde waarde in de vorm van terreinen die kunnen worden gebruikt om te ondernemen, te wonen en te spelen.

Investeringen vanuit de overheid en de private markt zijn nodig om zuurstof te geven aan deze speerpuntsector voor de duurzame economie van de toekomst.


ACHTERGROND
FEBEM en OVB vertegenwoordigen samen de Vlaamse grondreinigers, bedrijven die eigen sites hebben waar verontreinigde uitgegraven bodem wordt gereinigd.