ISO 55001: internationaal competitief voordeel als doel

Wat hebben een gebouw in Abu Dhabi, het Belgische elektriciteitsnet en de superhighways in the VS met elkaar gemeen? De strategische benadering van hun fysieke bedrijfsmiddelen, stelt KPMG.

Trefwoorden: #asset, #asset management, #compliance, #iso 5500x, #iso 55001, #kpmg, #machine, #maintenance, #onderhoud

Lees verder

Productnieuws

( Foto: KPMG )

ENGINEERINGNET.BE - Bedrijven met veel fysieke activa zoeken altijd manieren om hun kosten te beperken. Een slimme methode voor een duurzaam beheer van die fysieke bedrijfsmiddelen - en dan vooral van hun gebouwen, infrastructuur, fabrieken, uitrusting en machinepark - draagt bij tot efficiënter werken en kan een grote impact hebben op hun winst- en verliesrekening.

Dit geldt in het bijzonder voor sectoren zoals olie en gas, elektriciteit en nutsbedrijven, chemische industrie, scheepvaart, transport, nijverheid, engineering, bouw en infrastructuurwerken.

ISO 55001-norm voor asset management gelanceerd
Op 10 januari 2014 werd de ISO 55001-norm voor asset management gelanceerd: een nieuwe, wereldwijd geldende reeks normen die bedrijven helpt bij een slimmer beheer van hun activa.

Daniel Pairon, partner bij KPMG in België, oprichter van het Asset Management Competence Center en KPMG’s Global Head of Asset Management, licht de nieuwe ISO-norm toe vanuit een mondiaal perspectief.

“Asset management gaat veel verder dan enkel de supervisie op het onderhoud en de beperking van downtime,” legt hij uit, “Asset Management zorgt door operationele efficiëntieverbetering en kosten- en risicovermindering van individuele activa gedurende hun hele levensduur voor zowel financiële als niet-financiële waardecreatie op langere termijn.”

Als internationaal specialist kijkt hij er naar uit om de nieuwe ISO-norm toe te passen omdat die een internationaal erkend en gestandaardiseerd framework voor asset management biedt.

Lancering van ISO 5500x
Experts uit meer dan 35 landen waren betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe norm. Als specialist terzake was ook het KPMG Global Asset Management Competence Center van bij de aanvang formeel betrokken bij het uittekenen van de ISO 5500x-norm. Meer nog: KPMG is het enige Big4-bedrijf dat meewerkte aan de opmaak van de nieuwe norm.

ISO 55001 biedt organisaties met veel activa over de hele wereld een gestandaardiseerd en internationaal erkend framework voor asset management aan. De norm hanteert een holistische benadering van financiële, operationele en technische functies, en ondersteunt daarbij de strategische doelstellingen van het bedrijf.

Bedrijven die deze strategische visie op asset management hanteren, kunnen tal van nieuwe inzichten verwerven en uitwisselen. Zo kunnen ze ontdekken hoe ook andere bedrijfsonderdelen nog kunnen verbeterd worden, gaande van inkoop over human resources tot informatietechnologie en nog veel meer. En ze zullen hun aanpak op het vlak van asset management kunnen vergelijken met andere spelers over gans de wereld.

Naast de loutere waardecreatie zal ISO 55001 bedrijven ook helpen bij het opstellen van gestructureerde, consistente en transparante cycli voor bedrijfsmiddelen. Organisaties zullen in staat zijn om operationele activiteiten te integreren in financiële en boekhoudkundige activiteiten.

Dit zal op zijn beurt resulteren in een meer transparante en efficiënte financieel-technische rapportering over activa, met inbegrip van het prestatieniveau van activa en activarisico’s.

Het laat bedrijven ook toe om een ‘lean’ principe in het leven te roepen dat het asset management gedurende de hele levenscyclus verder versterkt op het vlak van kosten, investeringen, prestaties van activa en risico’s van activa.

Deze manier van werken biedt bedrijven ook een duidelijk en onbetwist audittraject. Het bezit van een ISO 55001-certificaat kan tevens worden benut als onderdeel van de marketingstrategie en als een onderscheidende factor.

Wereldwijde impact
De ISO-norm voor asset management kan verder ook toezichthouders beïnvloeden bij het nemen van beslissingen, want het ISO-proces maakt de norm relevanter voor meer landen en binnen meer sectoren. Toezichthouders op nationaal niveau beschikken nu over een wereldwijde maatstaf om te oordelen of bedrijven hun fysieke activa efficiënt beheren.

Het KPMG-netwerk heeft wereldwijd een ruime ervaring opgebouwd op het vlak van advies aan activa-intensieve organisaties, waardoor we ook heel wat kennis en expertise hebben over internationale benchmarks en concepten.

Deze expertise heeft zich al vertaald in uiteenlopende sectoren. Tal van organisaties werden erdoor geholpen bij hun voorbereiding op het halen van de ISO 55001-normen of het verkrijgen van het ISO 55001-certificaat. De toekomst van asset management biedt heel wat voordelen en ligt binnen handbereik. Maar men moet nú wel actie ondernemen.

Waarom Asset Management?
Een holistische benadering bij het beheer van de bedrijfsmiddelen kan de ‘cost of ownership’ verlagen gedurende de hele levenscyclus van de activa. Daarnaast kan ze de efficiëntie en de effectiviteit van het beslissingsproces verhogen voor wat betreft kapitaalsinvesteringen, onderhoud en ontmanteling van activa.

Asset Management verkleint tevens het risico op onderbrekingen en vertragingen als gevolg van veiligheidsincidenten. Bedrijven kunnen er hun voordeel uit halen door betere operationele prestaties en een gezondere winst- en verliesrekening, wat zorgt voor meer vertrouwen bij aandeelhouders en andere stakeholders.

Hoe ISO 55000-compliant bent u?
De onderstaande stellingen geven een goede indicatie van uw ISO-compliance bij het beheer van fysieke bedrijfsmiddelen.

1. Uw doelstellingen voor asset management zijn helder, meetbaar en onder de controle van de verantwoordelijke beleidsmensen.
2. U begrijpt welke invloed uw beslissingen op korte, middellange en lange termijn hebben op het service- of prestatieniveau van uw activa.
3. U weet hoe u het best uw middelen moet toewijzen in functie van uw doelstellingen inzake asset management en de investeringsprioriteiten in activa.
4. U zit in een optimaliseringstraject voor uw asset management; u spoort hierbij aan tot blijvende verbetering en bevordert een cultuur van dienstverlening.
5. Beslissingen over kapitaalsinvesteringen, onderhoudsactiviteiten en ontmanteling van activa worden genomen door gekwalificeerde asset managers.


Voor meer informatie:
KPMG
Alain D'Hoe (COO Global Asset Management Competence Center)
Prins Boudewijnlaan 24d -2550 Kontich
alaindhoe@kpmg.com - www.kpmg.be/amcc
Tel: +32 (0)3 821 17 36

Dit gesponsorde tekstBERICHT is een realisatie van:
KPMG


Bericht van de redactie: dit is een ingezonden mededeling, die mogelijk niet vrij is van commerciële invloeden. De verantwoordelijkheid voor de verstrekte technische en andere gegevens berust volledig bij de vermelde leverancier of fabrikant.