NWO-financiering van 1,5 miljoen voor 6 onderzoeksprojecten

Zes onderzoekteams ontvangen van NWO Exacte Wetenschappen financiering van 1,5 miljoen euro voor het bevorderen van de state of the art in de kunstmatige intelligentie.

Trefwoorden: #financiering, #kunstmatige intelligentie, #neurowetenschappen, #NWO, #onderzoeksprojecten, #vliegende robots

Lees verder

research

( Foto: Wikipedia )

ENGINEERINGNET.NL - Het NWO-programma Natural Artificial Intelligence is multidisciplinair en samengesteld uit onderzoeksprojecten die zich richten op het verbinden van natuurlijke en kunstmatige intelligentie.

De uitkomsten leveren nieuwe innovatieve toepassingen op economische en maatschappelijke gebied nationaal en internationaal onder andere voor de zorg, communicatie, (serious) gaming, security en crowd control.

Het maatschappelijk belang van deze projecten komt in deze zes projecten tot uiting. Voorbeelden hiervan zijn: inspiratie vanuit neurowetenschappen voor het ontwikkelen van slimmere neurale netwerken, vliegende robots die zich gedragen als een zwerm insecten, of het gebruik maken van data over kinderen die leren praten om een computer op een ‘natuurlijke’ manier taal te leren gebruiken.

Van de zestien aanvragen zijn zes onderzoeksprojecten gehonoreerd met een totaal financiering van 1,5 miljoen euro.


(bron: NWO)

De toegekende projecten zijn:

  1. Prof.dr. R. Babuska en Prof.dr. K. Tuyls (TU Delft) : Diepe neurale netwerken voor zelflerende robots
  2. Dr. S.M. Bohté (CWI), Dr. S. Ghebreab (UvA) en Dr. H.S. Scholte (UvA): Beeldherkenning met diepe spiking neurale netwerken: sneller, beter, goedkoper
  3. Dr. G.C.H.E. De Croon (TU Delft), Prof.dr. H.J. Kappen (RUN) en Prof. dr. K. Tuyls (TU Delft): Natuurlijke intelligentie voor groepen kleine drones
  4. Prof.dr. P.R. Roelfsema (Nederlands Herseninstituut) en Dr. S.M. Bohté (CWI): Hoe neurale netwerken deeltaken kunnen leren onder invloed van beloning en straf
  5. Dr. P.A. Vogt en Dr. A. Alishahi (UvT): Leren te communiceren door sociale en talige interacties
  6. Prof.dr. M. Welling (UvA) en Dr. L.P.J. Van der Maaten (TU Delft): Hoe ontrafelen we "wat" en "waar" in videobeelden?