Bio-asfalt met lignine voor Zeeuwse wegen

Wageningen UR Food & Biobased Research, het Asfalt Kennis Centrum (AKC) en het bedrijf H4A uit Sluiskil ontwikkelen dit asfalt, waarbij Zeeland Seaports interesse heeft om het te gebruiken.

Trefwoorden: #AKC, #Bio-asfalt, #Biobased Infra, #fossiele bitumen, #H4A, #het Asfalt Kennis Centrum, #lignine, #Wageningen UR Food & Biobased Research

Lees verder

research

( Foto: Wikipedia )

ENGINEERINGNET.NL - In het innovatieve bio-asfalt worden de fossiele bitumen, het ‘plakmiddel’ in asfaltwegen, vervangen door een natuurlijk plakmiddel: lignine.

Lignine is een lijmstof die zorgt voor de stevigheid in allerlei planten en bomen en is bijvoorbeeld volop aanwezig in stro. De eerste proefstukken asfaltbeton op basis van lignine zijn onlangs gemaakt en betrokken partijen zijn volop bezig om de eigenschappen te testen en optimaliseren.

Door toepassing van lignine kunnen fossiele bitumen (dat nu gemaakt wordt uit aardolie, een proces waarbij veel CO2 vrijkomt) worden vervangen. De milieuprestatie van het asfalt wordt zo aanzienlijk verhoogd.

Ook is de verwachting dat functionele eigenschappen, zoals de rolweerstand van het asfalt, kan worden verbeterd en dat het asfalt zo stiller wordt. Diverse overheden en bedrijven hebben reeds aangegeven geïnteresseerd te zijn in dit product.

Het maakt onderdeel uit van het project Biobased Infra, dat NV Economische Impuls Zeeland samen met Grontmij en Wageningen UR Food & Biobased Research heeft opgezet. Binnen het project wordt op verschillende manieren samengewerkt aan toepassing van biobased materialen (groene grondstoffen) in de infrastructuur.

Naast de toepassing van lignine in asfalt, zullen door Zeeland Seaports, Cargill en Wageningen UR Food & Biobased Research ook de mogelijke bronnen, in Zeeland en daarbuiten, voor lignine-rijke biomassastromen in kaart worden gebracht.

In het 2-jarige project wordt bovendien in het tweede jaar (2015) een weg- of parkeervak met ligninehoudend asfalt gerealiseerd door de betrokken partners. Dan worden de functionele eigenschappen van het bio-asfalt in de praktijk getest.

Binnen het project Biobased Infra wordt ook gewerkt aan beton dat versterkt is met biovezels en aan de ontwikkeling van producten uit snoeihout en bermgras en dergelijke.

De Provincie Zeeland en het ministerie van Economische Zaken ondersteunen dit Zeeuwse initiatief om in de infrawereld meer biobased materialen toe te gaan passen.