Onderzoek: Schiphol bron van ultrafijn stof

Als onderdeel van een kennis­ontwikkelings­programma heeft TNO in 2014 metingen verricht in het Amsterdamse Bos naar ultrafijn stof in de lucht.

Trefwoorden: #Amsterdams Bos, #fijn stof, #gezondheidsrisico's, #Institute for Risk Assessment Sciences, #IRAS, #luchthaven, #luchtkwaliteit, #Schiphol, #TNO, #ultrafijn stof, #Universiteit Utrecht

Lees verder

research

( Foto: Wikipedia, R.M. Jaarsma )

ENGINEERINGNET.NL - TNO combineerde de meetresultaten te combineren met meteorologische gegevens en vliegverkeer op Schiphol om op die manier de verspreiding van ultrafijn stof te berekenen.

De berekende bijdrage op een locatie in Amsterdam kwam goed overeen met de gemeten bijdrage in eerder onderzoek door de GGD Amsterdam, IRAS en het ECN.

Schiphol is een aanzienlijke bron van ultrafijn stof, waardoor concentraties benedenwinds in woonwijken van Amstelveen en Amsterdam zijn verhoogd tot 2 á 3 keer de achtergrondwaarde.

Het IRAS (Institute for Risk Assessment Sciences van de Universiteit Utrecht) geeft aan dat er mogelijk gezondheidsrisico’s zijn door blootstelling aan de gevonden niveaus. Het instituut stelt ook dat de gevonden niveaus mogelijk vergelijkbaar zijn met het “wonen dicht langs een drukke snelweg”.

Ultrafijn stof heeft na langjarige blootstelling waarschijnlijk nadelige effecten op de gezondheid. Het RIVM heeft verleden jaar in een brochure ‘Ultrafijn stof en gezondheid’ de gezondheidsrisico’s van blootstelling aan ultrafijn stof beschreven.

Vervolgonderzoek is volgens TNO, GGD Amsterdam en IRAS gewenst om de concentraties ultrafijn stof en gezondheidsrisico’s op en rondom Schiphol nader in kaart te brengen.

Het is belangrijk om te weten of er inderdaad gezondheidsrisico’s zijn en voor wie en waar? Ook is het belangrijk meer inzicht te krijgen over de bronnen van ultrafijn stof emissies op Schiphol.