Luchtmeetsysteem meet nu ook stikstof

Samenwerkingsverband AiREAS plaatste reeds in 2013 op 35 plaatsen in Eindhoven AirBoxen, luchtmeetsystemen. Onlangs werd aan deze systemen ook een NO2-sensor toegevoegd.

Trefwoorden: #Aireas, #ECN, #fijnstof, #luchtmeetsysteem, #luchtvervuiling, #ozon, #sensoren, #stikstof, #verkeersmanagement

Lees verder

nieuws

ENGINEERINGNET.NL - Door deze toevoeging kan voortaan behalve fijnstof en ozon ook stikstofdioxide gemeten worden, dat met name vrijkomt bij grote verkeersdrukte.

Hierdoor is het mogelijk de luchtvervuiling in een grote stad nog beter te monitoren, in kaart te brengen en zo nodig maatregelen te treffen.

Sinds 2013 hangen er in Eindhoven op 35 plaatsen AirBoxen die fijnstof in verschillende groottes (van 10 micrometer tot kleiner dan 1 micrometer) en de concentraties ozon meten. De metingen worden uitgevoerd met nieuw ontwikkelde sensoren.

Dit Innovatief Luchtmeetsysteem (ILM) is opgezet door het samenwerkingsverband AiREAS, waarin onder meer de gemeente Eindhoven, de provincie Noord-Brabant, bedrijven als Philips, Imagelabonline en Imtech ICT, de universiteiten van Utrecht en Twente, het Academisch Medisch Centrum en Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) participeren.

Het ECN, verantwoordelijk voor de sensoren, is er in geslaagd een NO2-sensor te ontwikkelen, die betrouwbare meetgegevens levert. Deze sensor is nu in vijf AirBoxen verspreid over de stad geplaatst.

Het doel van AiREAS is om een gezonde stad dichterbij brengen. Daarvoor is het belangrijk precies te weten waar welke concentraties luchtvervuiling optreden.

Met de uitkomsten in de hand kunnen overheden onderzoek doen naar gezondheidseffecten en maatregelen nemen, of kan verkeersmanagement aangepast worden.