• 26/02/2015

WEG frequentieomvormers en motoren voor minder uitstoot energiecentrale

Frequentieomvormers en motoren van WEG spelen een sleutelrol bij het verminderen van de uitstoot in de energiecentrale van Ratcliffe-on-Soar.

Trefwoorden: #energiecentrale, #frequentieomvormers, #minder uitstoot, #motoren, #Ratcliffe-on-Soar, #WEG Benelux

Lees verder

Productnieuws

ENGINEERINGNET.BE - EON heeft de toekomst van zijn met kolen gestookte energiecentrale Ratcliffe-on-Soar veiliggesteld door de installatie van een nieuwe emissiebeperkingsfaciliteit met selectieve katalytische reductie (SCR) om de uitstoot te verminderen.

Voor de sturing van het SCR-proces, waarbij ammoniak wordt gebruikt om het stikstofoxide (NOx) in de uitlaatgassen te neutraliseren, werden acht hoogperformante 4300kW MGF710-motoren van WEG uitgerust met de allernieuwste regelaandrijvingen (VSD's).

De Ratcliffe-centrale genereert een capaciteit van 2000MW met vier eenheden van 500MW, voldoende om te voorzien in de energiebehoeften van zowat 1,5 miljoen woningen. De site beslaat een oppervlakte van 283 ha en produceert al meer dan 40 jaar elektriciteit.

De Ratcliffe-energiecentrale is heel bewust bezig met milieubehoud en stelt alles in het werk om de impact op de omgeving zo klein mogelijk te houden. Er werden grote aantallen inheemse bomen en struiken geplant en er loopt een actieplan voor biodiversiteit om de ecologische waarde van het land te verhogen.

De stap naar een 'schonere' productie bij Ratcliffe is vereist om te kunnen voldoen aan de LCPD-voorschriften van de Britse regering (Large Combustion Plant Directive, richtlijn voor grote stookinstallaties) die moeten leiden tot een vermindering van de uitstoot bij kolen- en oliegestookte energiecentrales in het Verenigd Koninkrijk.

De centrales die niet conform zijn, krijgen de mogelijkheid om zich terug te trekken en  hun productie te beperken tot 20.000 uur tussen 2008 en 2015 voordat ze definitief worden gesloten.

Om het eerste stadium van uitstootbeperking te bereiken was er bij Ratcliffe nood aan een rookgasontzwavelingsinstallatie (FGD) die het zwaveldioxide verwijdert voordat dit in de atmosfeer kan terechtkomen.

Dit proces, aangedreven door twee 750kW MGF-pompmotoren van WEG, steunt op een chemische reactie tussen de warme uitlaatgassen van de met kool gestookte boiler en geatomiseerde kalksteenmelk. Hierbij wordt 92% van het zwaveldioxide uit het rookgas verwijderd en wordt de kalksteen omgezet in calciumsulfiet.

Om het tweede conformiteitsstadium te halen, moeten alle installaties tegen 2016 hun NOx-emissie verminderen van minder dan 500mg/m3 tot minder dan 200mg/m3. Het SCR-systeem injecteert ammoniak in de uitlaatstroom, die dan reageert met het gas en de NOx omzet in stikstof en water, twee bijproducten die vanuit milieustandpunt veel neutraler zijn. Dit proces wordt wereldwijd gebruikt in onder andere Duitsland en Japan en vermindert de NOx-emissie met 80-90%.

Voor de installatie van het SCR-systeem tussen het ketelhuis en de bestaande afzuiginstallatie moest de grootste mobiele kraan van Europa worden ingezet, met een prijskaartje van zowat 200 miljoen pond.

Gezien de grote investeringsomvang en de continuïteit van het proces speelden bedrijfszekerheid en efficiëntie een cruciale rol bij het bepalen van de aandrijfmotoren voor de ventilatoren. En vermits de FGD-installatie reeds werd aangedreven door machines van WEG, die op deze site hun betrouwbaarheid hadden bewezen, was WEG dan ook de ideale kandidaat voor de levering van ventilatormotoren voor het nieuwe SCR-proces.

'De Ratcliffe-energiecentrale is erkend als een van de meest doeltreffende met kolen gestookte centrales van het Verenigd Koninkrijk en met de WEG-motoren, die een gegarandeerd rendement van 97,6% leveren bij vollast, kan deze reputatie alleen maar beter worden', aldus Mick Daulman, contract- en offertemanager bij WEG.

Door gebruik te maken van een WEG VSD met een volvermogenbereik van 30 tot 100% wordt elke ventilator gebruikt om beweging te creëren in de rookgassen en deze door het SCR-proces te jagen, voordat ze naar de FGD-installatie gaan.

'Onze innovatieve VSD speelt een sleutelrol bij het optimaliseren van de efficiëntie en de bedrijfszekerheid van onze motoren en helpt Ratcliffe om het energieverbruik en de emissie nog verder te verminderen', zegt Mick.

Chris Bennett, chef elektrotechnisch ingenieur van de Ratcliffe-energiecentrale zegt het volgende: 'Alle energie die we on-site gebruiken moet worden gegenereerd en betekent een aanzienlijke kost voor de centrale, ook al produceren wij tot 2000MW met onze vier hoofdturbines, wat overeenkomt met 20.000 ton kool per week, en alle extra capaciteit van de operationele installatie komt ten goede van ons globaal rendement, dat een kernprestatie-indicator is en dat door ons heel ernstig wordt genomen.'

WEG levert zowel de mensen om het bestek van het project op te maken als teams om de installatie te onderhouden en staat met zijn motoren dus borg voor beschikbaarheid en betrouwbaarheid, in alle gemoedsrust.

'We proberen ook zoveel mogelijk onvoorziene productieonderbrekingen te vermijden, want we moeten energie leveren en we moeten onze kosten onder controle houden. De bedrijfszekerheid van de machines van WEG werd reeds bewezen in andere domeinen van onze centrale en ook bij andere grote toepassingen in het Verenigd Koninkrijk en de rest van de wereld; dit plus de beschikbaarheid, de goede technische ondersteuning in het VK en de concurrerende prijzen maakten dat wij WEG met het volste vertrouwen als leverancier hebben gekozen voor dit project', voegt Chris toe.

De HV- en MV-motoren van WEG worden gebruikt voor energiecentrales, drukpersen, olie- en gasplatformen, raffinaderijen, mineraalverwerkende sites en andere zware industriële applicaties over de hele wereld. Ze staan bekend om hun technische kwaliteit, hun stille werking en hun hoge prestaties. De machines van WEG worden op maat toerentallen, vermogens, smering, sturing en koeling.

MGF HV- en MV-motoren van WEG
De motoren van WEG zijn de ideale oplossing voor multi-megawatt applicaties: ze leveren een uitstekend rendement en ze zijn betrouwbaar en veilig in de meest ongunstige omstandigheden.

Ze zijn compact en robuust, hun behuizing wordt met hoge precisie vervaardigd en hun wikkelingen zijn van zeer zuiver koper.

Die wikkelingen worden ingekapseld met een gespecialiseerd systeem voor vacuüm impregnatie onder druk (VPI, Vacuum Pressure Impregnation) en speciaal voor WEG ontwikkeld epoxyhars, dat zorgt voor een eersteklas isolatie en statorbeveiliging.

De bedrijfstemperatuur is cruciaal voor het prestatievermogen en de levensduur van elektrische motoren - een hoog elektrisch rendement houdt rechtstreeks verband met een betere thermische efficiëntie en zo behalen de WEG-units al een voordeel.

Ze gebruiken ook een combinatie van interne koelcircuits en hoogrendements koelventilatoren om te zorgen voor een optimale temperatuur in de motor, zelfs bij volle belasting. Hoogwaardige commutatiecomponenten en lagers worden verenigd met uitermate nauwkeurige balanceringsprocedures om een soepele en stille werking van de motor te garanderen, evenals een lange levensduur.

Als fabrikant van totaaloplossingen zorgt WEG voor technische ondersteuning in het Verenigd Koninkrijk, maar ook wereldwijd via zijn andere vestigingen.

De verdelers van WEG-producten bieden tevens technische ondersteuning door WEG-teams gespecialiseerd in LV- en MV-motoren.

Wat betreft het milieubehoud, gebeurt de productie bij WEG in aanzienlijke mate met hernieuwbare energie en zo is de koolstofvoetafdruk van een elektrische WEG-motor zelfs kleiner dan voorgeschreven door zijn intrinsiek rendement, waardoor deze nog 'groener' wordt. <<

Voor meer informatie:
WEG Benelux sa
Rue de l'industrie 30 D - 1400 Nivelles
Tel. +32 (0)67 88 84 20 - Fax +32 (0)67 84 17 48
info-be@weg.net - www.weg.net/be

Dit gesponsorde tekstBERICHT is een realisatie van:
WEG Benelux


Bericht van de redactie: dit is een ingezonden mededeling, die mogelijk niet vrij is van commerciële invloeden. De verantwoordelijkheid voor de verstrekte technische en andere gegevens berust volledig bij de vermelde leverancier of fabrikant.