Imtech gevraagd voor installatie ’slimme meters’

Imtech meldt dat het een voornemen tot gunning heeft ontvangen van Alliander voor de installatie van slimme elektriciteits- en gasmeters, inclusief inpandige saneringswerkzaamheden.

Trefwoorden: #aanbesteding, #Alliander, #Imtech, #klimaatdoelstelling, #Nederlandse overheid, #slimme elektriciteitsmeter, #slimme gasmeter

Lees verder

Nieuws

( Foto: Imtech - monteur )

ENGINEERINGNET.NL - Om de klimaatdoelstellingen van 2020 te behalen, heeft de Europese Commissie bepaald dat eind 2020 80% van de inwoners van de Europese Unie moet zijn voorzien van een slimme meter.

Om dit te realiseren, heeft de Nederlandse overheid de grootschalige aanbieding van 2015 tot 2020 in het leven geroepen met als doel 100% van de Nederlandse consumenten een slimme meter te hebben aangeboden.

Aan het eind van deze periode is de verwachting dat 80% van de Nederlandse bevolking een slimme meter heeft om hen hiermee de mogelijkheid te bieden meer inzicht te krijgen in energieverbruik, eigen energieopwekking en terug-levering.

Alliander heeft besloten de grootschalige aanbieding te benutten om naast de installatie van slimme meters ook bepaalde saneringswerkzaamheden in de meterkast te laten verrichten.

Het gehele project bevat meer dan 2 miljoen meters en is opgesplitst in twee percelen.

De voorbereidende werkzaamheden starten in april 2015. De installatie begint vanaf oktober 2015 en loopt tot en met 2020 (69 maanden).

De periode van 2021 tot 2023 zal worden gebruikt om de nog resterende meters te vervangen.