Groei melkveehouderij wordt grondgebonden

Melkveebedrijven moeten hun grondgebonden karakter behouden en versterken, aldus een voorstel van staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken aan de Tweede Kamer.

Trefwoorden: #duurzame ontwikkeling, #fosfaat, #grondgebonden, #melkveebedrijven, #melkveehouderij, #Rijksoverheid

Lees verder

Nieuws

( Foto: Pixabay )

ENGINEERINGNET.NL - Dat betekent dat melkveebedrijven die uitbreiden dat voor een deel moeten baseren op meer grond.

Staatssecretaris Dijksma: “Grondgebondenheid van de melkveehouderij verhoogt het maatschappelijk draagvlak en draagt bij aan een duurzame ontwikkeling van de sector. Het beschikken over voldoende grond is daarbij ook een basisvoorwaarde voor de weidegang.”

Melkveehouders die hun bedrijf uitbreiden en daardoor meer fosfaat - als bestanddeel van mest - produceren dan zij in 2014 deden, moeten jaarlijks aantonen dat zij over voldoende grond beschikken.

Voor bedrijven die meer grond hebben dan nodig is om alle fosfaat die wordt geproduceerd te kunnen gebruiken, geldt de verplichting om over extra grond te moeten beschikken niet, evenmin als voor extensieve bedrijven met een fosfaatoverschot van minder dan 20 kilo per hectare.

Bedrijven met een fosfaatoverschot van tussen de 20 en 50 kilo per hectare moeten bij uitbreiding een kwart van de extra fosfaatproductie op extra grond binnen het eigen bedrijf kunnen gebruiken. Dit betreft zo’n 15% van de melkveebedrijven.

De rest van de fosfaatgroei moet op grond van de Wet verantwoorde groei melkveehouderij volledig worden verwerkt. Voor intensieve melkveebedrijven met een fosfaatoverschot dat groter is dan 50 kilo per hectare geldt dat zij de extra fosfaat bij uitbreiding voor de helft op extra grond binnen het eigen bedrijf moeten kunnen plaatsen. Dit gaat om ruim 10% van de melkveebedrijven.

De regelgeving omtrent grondgebonden groei treedt op 1 januari 2016 in werking. Toename van de fosfaatproductie door uitbreiding van de melkveestapel in 2015 moet vanaf 2016 ook worden verantwoord volgens de nieuwe regels.

In 2020 zou 80% van alle koeien in Nederland in de wei moeten lopen, aldus staatssecretaris Dijksma. Na een jarenlange afname van de weidegang is die in 2013 gestabiliseerd op 70%.

De uitbreiding van de weidegang zal een extra inspanning vragen van alle betrokkenen. Om de benodigde extra inzet te ondersteunen, stelt de staatssecretaris voor de periode tot 2020 een bedrag van 1 miljoen euro beschikbaar voor bijvoorbeeld kennisontwikkeling voor melkveehouders die over willen gaan op weidegang.

Ook wil de staatssecretaris maatregelen nemen om de bestaande stimuleringsregelingen beter toegankelijk te maken voor melkveebedrijven met weidegang.