Europees golf- en getijdenenergie congres in Haven Oostende

Haven Oostende was vorige week het centrum van de Europese ‘golf- en getijdenenergie’ ontwikkeling. Het Europees project Beppo bracht 60 mensen uit 6 verschillende landen samen.

Trefwoorden: #BEPPO, #Blue Energy Production in Ports, #ERDF, #Europa, #getijdecentrale, #golfcentrale, #Haven Oostende, #Interreg IVB North Sea Region transnational collaboration programm

Lees verder

nieuws

( Foto: @ Haven Oostende )

ENGINEERINGNET.BE - Doel van dit congres was om de ervaring in onderzoek en ontwikkeling van golf- en getijdenenergie te delen.

Beppo, een initiatief van Haven Oostende, staat voor Blue Energy Production in Ports en wordt ge-cofinancierd door ERDF en valt onder het Europees ‘Interreg IVB North Sea Region transnational collaboration programme’.

Energieproductie is één van de belangrijkste factoren die de concurrentiepositie van de Europese industrie bepaalt. Op wereldniveau wint de productie van hernieuwbare energie aan belang.

Het offshore wind verhaal is reeds gekend. Een volgende stap is nu golf- en getijdenenergie.

Golfenergie wordt gewonnen uit de snel wisselende waterhoogte op zee door aanwezigheid van golven. Getijdenenergie is energie die wordt gewonnen door gebruik te maken van de stroming die ontstaat tussen eb en vloed.

Beide technologieën zijn zeer verschillend van de reeds gekende offshore wind energie. Om de ontwikkeling van deze nichemarkt te stimuleren ging in juni 2013 het Beppo project van start.

De innovatiecapaciteit van havens speelt een belangrijke rol in de ontplooiing en het vermarkten van deze nieuwe technologie. Het biedt een unieke kans om de economische groei in de havenregio’s te versterken.

Niet alleen bieden de havens aangepaste maritieme dienstverlening, maar zijn ze uitermate geschikt voor het organiseren van de testen van deze technologie. Tenslotte is golf-en getijdenenergie interessant om te voldoen aan de eigen nood aan elektriciteit.

Sinds 2008 profileert Haven Oostende zich als Energy Port en is ze nauw betrokken bij de ontwikkeling en het operationeel houden van de windturbines in onze Noordzee.

Daarnaast was Energy Port Oostende in 2010 betrokken bij Flansea, een onderzoeksproject waarin een ‘wave energie convertor’ werd ontwikkeld.

Een eerste testmodel ging in 2012 te water. Een tweede testproject is Laminaria dat nu testen aan het uitvoeren is vlak voor onze haven in open zee.