Vliegtuigingenieurs waarschuwen: gebrek aan toezicht leidt tot rampen

Aircraft Engineers International (AEI) waarschuwt voor onveilige situaties als Europese wetgevers incorrecte en inconsequente toepassing van regels blijven toestaan.

Trefwoorden: #Aircraft Engineers International, #CRS-certificaat, #European Aviation Safety Agency, #luchtvaart, #veiligheid, #veiligheidsregels, #vliegtuig, #Vliegtuigingenieurs

Lees verder

nieuws

( Foto: Boeing )

ENGINEERINGNET.NL - De AEI heeft een brief geschreven aan de European Aviation Safety Agency (EASA) om officieel te laten vastleggen dat ze vindt dat luchtvaartpassagiers in Europa blootgesteld worden aan toenemende gevaren en risico's.

”Onze vrees is gebaseerd op de inconsequente en in sommige landen incorrecte toepassing van veiligheidsregels door de nationale luchtvaartautoriteiten. Het uithollen van deze regels door de autoriteiten van die landen zorgt voor een onaanvaardbaar risico op rampen," aldus AEI.

De risico's komen voort uit de procedure die regelt hoe vliegtuigen worden vrijgegeven voor dienst na een onderhoudsbeurt. De door de EASA uitgevaardigde en vastgestelde regels schrijven voor dat een vliegtuig na het uitgevoerde werk gecontroleerd en vrijgegeven wordt door een gecertificeerde luchtvaartingenieur.

Het is zijn verantwoordelijkheid om het toestel gereed voor dienst te verklaren. In de regels staat dat alleen geautoriseerde stafleden een zogeheten Certificate of Release to Service (CRS) mogen uitgeven namens de organisatie en alleen nadat gecontroleerd is of al het opgedragen onderhoud correct is uitgevoerd.

AEI heeft van verschillende leden in diverse Europese landen gehoord dat door de EASA erkende onderhoudsorganisaties goedkeuring hebben gekregen voor een andere procedure voor het vrijgeven van vliegtuigen voor dienst.

Daarbij komt in de praktijk de verplichting om het door ongecertificeerde monteurs uitgevoerde werk door gecertificeerde stafleden te laten controleren te vervallen.

Deze herziene procedure vereist alleen dat de gecertificeerde ingenieur controleert of de ongecertificeerde monteurs het werk hebben afgetekend. Daardoor blijft een persoonlijke controle en inspectie achterwege.

Er is dan geen sprake meer van een controle of het onderhoud goed is uitgevoerd, zoals de regels voorschrijven. Dit reduceert de taak van de gecertificeerde ingenieurs tot het louter administratief goedkeuren, terwijl hij wel professioneel en wettelijk gezien de verantwoordelijkheid draagt door het uitgeven van het CRS-certificaat, mocht er iets misgaan vanwege onderhoud zonder correct toezicht.

”Deze procedure is niet in overeenstemming met de regels en de geldende praktijk in de industrie. Deze procedure is zelfs in strijd met die praktijk en doet afbreuk aan de regels," stelt secretaris-generaal Fred Bruggeman van de AEI.

“Door deze procedure besparen maatschappijen kosten doordat een toestel minder lang in onderhoud is, zeker als je voorkomt dat een gecertificeerde ingenieur ontdekt dat werk niet goed is uitgevoerd. Dit zorgt weer voor minder vertraging en minder kosten, maar leidt tot een onacceptabel risico voor de veiligheid."

AEI spoort de EASA en nationale autoriteiten aan om de regels te handhaven die ze zelf hebben onderschreven en veiligheid weer als uitgangspunt te kiezen voor de commerciële luchtvaart in Europa.