Onderzoek: nieuwe inzichten in strategie tegen alzheimer

Een typisch kenmerk in de hersenen van iemand met de ziekte van Alzheimer is de aanwezigheid van onoplosbare aggregaten van het Tau-eiwit.

Trefwoorden: #alzheimer, #degeneratieve ziekte, #hersencellen, #hersenen, #hersenonderzoek, #Janssen Pharmaceutica, #KU Leuven, #synapsen, #VIB

Lees verder

research

( Foto: Wikipedia )

ENGINEERINGNET.BE - Wetenschappers verbonden aan VIB, KU Leuven en Janssen Pharmaceutica hebben aangetoond dat de verspreiding van deze aggregaten doorheen de hersenen makkelijker verloopt bij synaptische contacten tussen hersencellen.

Dit is belangrijk nieuws omdat er meer en meer ingezet wordt op het herstellen van synaptische contacten als therepautische strategie bij neurodegeneratieve ziekten zoals alzheimer.

Het is immers algemeen geweten dat het verlies van synaptische contacten leidt tot een verlies in cognitieve vaardigheden.

Dieder Moechars (Janssen Pharmaceutica): "Bij het uitwerken van nieuwe therapeutische strategieën is het belangrijk om bijvoorbeeld een synaps-herstellende piste te combineren met een piste die het Tau aggregaat ter hoogte van de synaps moet verwijderen."

Hersencellen communiceren met elkaar via de synaps. Goede synaptische contacten zijn essentieel voor een goed functioneren. Synaptische degeneratie is een belangrijk verschijnsel bij neurodegeneratieve ziekten, zoals de Ziekte van Alzheimer.

Bij alzheimer leidt het verlies aan synapsen tot een verlies aan cognitieve vaardigheden. Daarom wordt er volop onderzoek gedaan naar behandelingen die zich focussen op het herstel van de synaps.

Voor dit onderzoek ontwikkelden de wetenschappers een nieuwe onderzoekstool waarmee ze de verspreiding van Tau-aggregaten konden volgen terwijl ze de synaptische contacten tussen de hersencellen wijzigden.

Ze groeiden hersencellen in microscopisch kleine kamertjes die toelieten om de synaptische contacten van de rest van de cellen te scheiden.

Als er synaptische contacten werden gerealiseerd, zagen de onderzoekers dat de verspreiding van Tau 50% efficiënter verliep dan in afwezigheid van synaptische contacten.

Patrik Verstreken: “In ons onderzoek naar hersenaandoeningen kunnen niet zonder diermodellen. Maar we zijn wel steeds op zoek naar manieren om het aantal dierproeven te beperken. Deze nieuwe tool kan hiertoe bijdragen.”


(bron: VIB)