Isolatieraad eert Wilfried Bieseman en Geert Flipts

De Isolatieraad (Cir) heeft Wilfried Bieseman en Geert Flipts in de bloemetjes gezet. In het Vlaams Energie Agentschap (Vea) hebben ze de Taakgroep Isolatie opgericht en verder vorm gegeven.

Trefwoorden: #Geert Flipts, #Isolatieraad, #isoleren, #na-isoleren, #natuur en energie, #Vea, #Vireg, #Vlaams Energieagentschap, #Vlaams ministerie van leefmilieu, #Wilfried Bieseman

Lees verder

personalia

ENGINEERINGNET.BE - Met de oprichting van deze Taakgroep hebben ze het (na-)isoleren op het voorplan gezet en het daar gehouden.

Aanleiding tot de huldiging was de recente pensionering van Bieseman. Die gaf een terugblik hoe de isolatiethematiek via de Vireg (Vlaamse Instelling voor Rationeel Energiegebruik) binnen Anre (Afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie), de voorloper van het Vea, is gegroeid en geëvolueerd.

Geert Flipts is er nu communicatieverantwoordelijke.


(foto's: Koen Mortelmans)

Op de foto:
Wilfried Bieseman (l) en Geert Flipts.

ACHTERGROND
Het Vlaams Energieagentschap is een verzelfstandigd agentschap van het Vlaams ministerie van leefmilieu, natuur en energie. Het geeft uitvoering aan een duurzaam energiebeleid. Zijn belangrijkste taken zijn het stimuleren van rationeel energiegebruik en milieuvriendelijke energieproductie.

Het richt zich daarbij op beleidsvoorbereiding en -implementatie, draagvlakverbreding, handhaving van de regelgeving en beleidsevaluatie. Het Vea telt momenteel 67 personeelsleden. De Isolatieraad bundelt de belangrijkste aanbieders van isolatiematerialen. Ze promoot de noodzaak van het isoleren van alle gebouwen.