Nederlander gooit helft afgedrukte papieren weg

Uit een onderzoek bestelt door Ricoh, in het kader van Printless Tuesday, blijkt dat bij Nederlanders het bewustzijn en de sturing rondom afdrukgedrag ontbreekt.

Trefwoorden: #afdrukken, #email, #marktbevraging, #Multiscope, #onderzoek, #onnodig afdrukken, #printen, #Ricoh, #verspillen

Lees verder

Nieuws

ENGINEERINGNET.NL - Meer dan 60% van alle Nederlanders verspilt wekelijks één of meer geprinte pagina’s. Dit blijkt uit een onderzoek uitgevoerd door Multiscope en aangevraagd door Ricoh.

Het onderzoek naar het printgedrag van Nederlanders is uitgevoerd in het kader van Printless Tuesday, dat dit jaar voor het eerst plaatsvindt op 23 juni.

Het bedrijf heeft deze dag in het leven geroepen om bewustwording te creëren voor verantwoord printen en het beperken van de belasting op het milieu.

Wat opvalt, is dat 57% 1 tot 10 pagina’s per week print (en 30% meer dan 10 pagina’s), en dat meer dan de helft vervolgens wekelijks 1 tot 5 verkeerd geprinte pagina’s weggooit.

Slechts 14% van de ondervraagden geeft aan nooit te printen, terwijl 78% één of meerdere pagina’s per week uitprint. 8% van de ondervraagden print zelfs meer dan vijftig pagina’s per week.

Met name voor financiële en administratieve documentatie wordt de printer veelvuldig gebruikt: contracten (34%), facturen (32%) en offertes (21%) behoren tot de meest geprinte documenten. 30% van de ondervraagden geeft aan privézaken te printen.

Op het vlak van bewustwording rondom verantwoord printen in organisaties valt nog de nodige winst te behalen. Nog geen 12% van de ondervraagden geeft aan dat de organisatie waarvoor zij werken een duidelijk printbeleid hanteert.

Naast het ontbreken van sturing vanuit de organisatie, geven de ondervraagden aan dat ook hun eigen bijdrage aan het verlagen van de milieubelasting en printkosten - en het verbeteren van de veiligheid van rondslingerende documenten - verbeterd kan worden.

61% geeft aan op wekelijkse basis één of meerdere pagina’s weg te gooien of op de printer te laten liggen. 4% van de ondervraagden verspilt zelfs meer dan vijftien pagina’s per week.

De 55-plussers blijken het meest bewust te printen, in deze categorie geeft 52% aan nooit geprinte pagina’s weg te gooien.

Vrouwen blijken daarnaast bewuster te printen dan mannen: 43% van de vrouwen bewaart alle prints, tegenover 35% van de mannen.

De door veel organisaties gehanteerde oproep in e-mails om deze niet uit te printen, blijkt maar gedeeltelijk effectief. Eén op de acht ondervraagden geeft aan zich hierdoor te laten beïnvloeden.

Wat opvalt is dat 57% van de doelgroep 18-24 jaar aangeeft e-mails sowieso nooit uit te printen, terwijl dit bij de ondervraagden van 45 jaar en ouder gemiddeld slechts voor 20% geldt.