Wetenschappelijk onderzoek toont ontstaan van bliksem aan

Wetenschappers hebben voor het eerst aangetoond dat bliksem ontstaat door een samenspel van hagel en energierijke deeltjes uit de ruimte die afkomstig zijn van exploderende sterren.

Trefwoorden: #atmosfeer, #bliksem, #CWI, #FOM, #hagel, #onderzoek, #ontploffende sterren, #wetenschap

Lees verder

research

ENGINEERINGNET.NL - Een kosmisch deeltje produceert in de aardatmosfeer een lawine van elektronen.

Als deze bij de punt van een grote hagelsteen komen, waar het elektrisch veld het sterkst is, dan start de bliksem.

Dit mechanisme is gemodelleerd door onderzoekers van het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) in Amsterdam, de Rijksuniversiteit Groningen en de Vrije Universiteit Brussel.

Het onderzoek is medegefinancierd door Technologiestichting STW en Stichting FOM. Het artikel 'Prediction of lightning inception by large ice particles and extensive air showers' verscheen op 30 juni in Physical Review Letters.

"We hebben nu alle puzzelstukjes in handen om het ontstaan van bliksem te begrijpen", zegt 'bliksemprofessor' Ute Ebert, hoofd van de onderzoeksgroep Multiscale Dynamics van het CWI en als hoogleraar verbonden aan de TU/e.

"Het ontstaan van bliksem is erg complex omdat er zich veel processen afspelen op heel verschillende schalen in ruimte, tijd en energie. Promovendi uit mijn groep, Anna Dubinova en Casper Rutjes, hebben nu voor het eerst tot in detail uitgerekend hoe het werkt."

Rutjes zegt: "De belangrijkste uitdagingen waren dat het elektrisch veld in een onweerswolk te laag is en dat er onvoldoende vrije elektronen beschikbaar zijn voor het starten van een ontlading".

Dubinova voegt toe: "In ons model zijn er hagelstenen die groot en scherp genoeg zijn om rond hun punt hoge elektrische velden te vormen, maar ze moeten ook weer niet te scherp zijn."

Rutjes vult aan: "Daarnaast zorgt een deeltjeslawine in de atmosfeer, veroorzaakt door één energierijk kosmisch deeltje, ervoor dat er genoeg vrije elektronen beschikbaar zijn voor het ontstaan van bliksem. Dat zijn echt deeltjes die ver uit het heelal komen, zoals protonen uit supernova's. Als de deeltjeslawine in het hoge elektrische veld van de hagelpunt komt, begint het eerste stadium van bliksem (een streamer) te groeien en de bliksem start."

Dubinova zegt: "Wij hebben nu aangetoond dat grote hagelstenen, of een samenklontering van hagelsteentjes, en energierijke kosmische deeltjes voldoende vaak tegelijk voorkomen om het ontstaan van bliksem te verklaren."

"Het moeilijke was de complexe wisselwerking van alle processen, het modelleren van hoe ijs reageert op de elektrisch velden, en een rare event analysis voor de kansverdeling dat het gebeurt. Daarnaast leerden onderzoekers uit Groningen ons hoe we de deeltjeslawines moesten modelleren, zodat we de techniek daarna zelf konden toepassen."

De onderzoeksresultaten komen voort uit het door STW gefinancierde project 'Creeping Sparks' en het project 'Cosmic Lightning' van de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM).


(bron en foto: CWI)

Bij de foto:
Het begin van bliksem: een kosmisch deeltje produceert een deeltjeslawine, die vrije elektronen genereert. Zodra deze elektronen beschikbaar zijn, begint een streamer (de eerste fase van bliksem) te groeien vanuit de punt van een grote hagelsteen, waar het elektrische veld sterker is.