Nederlands bedrijf ontwikkelt alternatief voor kolen

N + P Group produceert subcoal pellets. Deze pellets worden gemaakt van afval dat niet meer geschikt is voor recycling.

Trefwoorden: #adviesbureau, #afval, #CE Delft, #CO2-emissie, #energiewinning, #kolen, #N + P Group, #Onderzoeksbureau, #pellets, #recyclage, #recycling, #Subcoal pellets

Lees verder

Nieuws

( Foto: screen YouTube - N + P Recycling Group )

ENGINEERINGNET.NL - Het bedrijf gebruikt niet recyclebaar afval als grondstof voor de zogeheten Subcoal pellets.

Het materiaal wordt indien nodig gesorteerd, gedroogd en vervolgens versnipperd. Daarna perst N + P deze snippers tot pellets, ofwel staafjes, wat een hoogwaardige, alternatieve brandstof voor kolen oplevert. Deze staafjes zijn circa 4 centimeter lang.

Onderzoeks- en adviesbureau CE Delft onderzocht de milieu-impact van de inzet van Subcoal pellets. De chemische eigenschappen van de pellets zijn vergelijkbaar met die van steenkool en kunnen technisch op dezelfde manier behandeld worden.

Aangenomen dat één megajoule Subcoal één megajoule steenkool vervangt, berekende CE Delft dat per ton Subcoal 1.263 kilo CO2-emissie bespaard wordt in vergelijking met de traditionele route die het afval naar de afvalverbrandingsinstallatie aflegt.

Als 10% van de brandstof in een kolengestookte energiecentrale uit Subcoal bestaat, reduceert de centrale de CO2-uitstoot ten aanzien van de hele levenscyclus van het verstookte materiaal met met 7%.

Als één megajoule Subcoal 0.6 megajoule steenkool en 0.4 megajoule houten pellets (biomassa-aandeel van Subcoal) vervangt, wordt in vergelijking met de traditionele route naar de afvalverbrandingsinstallatie 645 kilo CO2-emissies bespaard door Subcoal te produceren en te gebruiken.

Door 10% van de brandstof in kolengestookte energiecentrales te vervangen door Subcoal, gaat het om een CO2 reductie met 3%.

De verbranding en winning van steen- en bruinkool leidt, in vergelijking met andere brandstoffen, tot relatief hoge CO2-uitstoot en andere schadelijke emissies. Toch is steenkool een veelgebruikte brandstof in energiecentrales en kalksteen- en cementovens. In 2014 verstookte de Nederlandse industrie zelfs een recordhoeveelheid kolen.

Hoewel er initiatieven zijn om afval preventief te reduceren, is er nog steeds veel afval. De Ladder van Lansink geeft de hiërarchie weer van oplossingen voor afval: preventie heeft de hoogste prioriteit en wordt gevolgd door hergebruik. Als deze opties niet mogelijk zijn, krijgt recycling de voorkeur.

Hoogwaardige energiewinning uit afval is gewenst als preventie, hergebruik en recycling onhaalbaar zijn. Subcoal is enerzijds een oplossing voor niet-recyclebare afvalstromen en anderzijds is het een duurzame warmte- en energiebron.