Doop hydraulische windmolen FreshWaterMill

Op 1 oktober vindt de doop plaats van de FreshWaterMill, de molen die drinkwater en elektriciteit maakt uit zout water.

Trefwoorden: #FreshWaterMill, #hydraulische windmolen, #omgekeerde osmose, #Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, #zout water

Lees verder

Techniek

( Foto: RVO.nl )

ENGINEERINGNET.NL - De FreshWaterMill is een hydraulische windmolen, die zonder veel conversieverliezen een systeem voor omgekeerde osmose aandrijft.

Alle energie die dan nog over is, wordt omgezet in elektriciteit. Dat levert een installatie op die zowel zoet water als elektriciteit maakt.

Dat is van groot voordeel op eilanden, kusten en afgelegen gebieden. Het systeem biedt een 100% duurzame en economisch aantrekkelijke oplossing.

Het eerste project is gemaakt voor het Colombiaanse regionale park op het eiland Johnny Cay. Het ministerie van Buitenlandse Zaken financierde het project met de Transitiefaciliteit. Op Johnny Cay zullen 350.000 toeristen per jaar hiervan gebruik kunnen maken en de boodschap ontvangen dat duurzaamheid haalbaar is.

De gemeente Leeuwarden heeft het uittesten van dit project organisatorisch en financieel ondersteund. Andere partners in het project zijn Lenntech (omgekeerde osmose), Hydroton (hydraulische systemen), Hoekstra-Suwald (windmolens), Technische Universiteit Delft (inbreng van kennis voor de combinatie van de verschillende systemen), Solteq Energy BV (animator en beheerder van deze technologie)

Er is nu al wereldwijd interesse voor deze technologie, aldus de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).