UZ Gent gebruikt nieuwe techniek voor behandeling buikvlieskanker

​​Het UZ Gent past als eerste in de Benelux een nieuwe behandeling voor buikvlieskanker toe. Tijdens een kijkoperatie wordt chemotherapie onder hoge druk in de buikholte verneveld.

Trefwoorden: #buikvlieskanker, #chemo, #chemotherapie, #kanker, #kankerbehandeling, #PIPAC, #Pressurized IntraPeritoneal Aerosol Chemotherapy, #UZ Gent, #vernevelen

Lees verder

research

( Foto: James Heilman, MD - Wikipedia )

ENGINEERINGNET.BE - Door deze nieuwe techniek te gebruiken, kan de kanker beter onder controle gehouden worden.

Buikvlieskanker ontstaat wanneer kankercellen op de eiers​tokken, de maag of de darmen zich via de buikholte, lymfe- of bloedvaten verspreiden naar het buikvlies. Deze uitzaaiingen veroorzaken symptomen zoals vochtophoping in de buik en darmverstopping.

Traditioneel wordt deze kanker behandeld met intraveneuze chemotherapie, maar die biedt in de meeste gevallen weinig soelaas.

Een team onder leiding van de gastro-intestinale chirurgen prof. dr. Wim Ceelen en dr. Wouter Willaert paste afgelopen maand voor het eerst een meer gerichte behandeling toe.

Tijdens een kijkoperatie werd chemotherapie verneveld in de buikholte. Die methode wordt, verwijzend naar de hoge druk waarmee de chemo wordt verspreid, 'Pressurized IntraPeritoneal Aerosol Chemotherapy' of PIPAC genoemd.

PIPAC werd recent ontwikkeld door wetenschappers van de Ruhr-Universiteit van Bochum (Duitsland) maar werd nog nooit eerder in de Benelux gebruikt. ​

De therapie wordt via een kijkoperatie toegediend en is daarom minder belastend voor de patiënt. De behandeling is bovendien gerichter dan de klassieke methodes.

Prof. Ceelen: "Omdat de chemotherapie wordt verneveld, worden alle buikvliesoppervlakken en tumorknobbeltjes beter bereikt en dringen de medicijnen door in de weefsels. Na enkele behandelingen kan de kanker opvallend goed gecontroleerd worden."

De twee patiënten die in het UZ Gent werden behandeld maken het goed. Zij konden al na enkele dagen het ziekenhuis verlaten.

Prof. Ceelen: "De resultaten zijn veelbelovend. Ik verwacht dat deze nieuwe techniek in de toekomst tot het vaste arsenaal aan behandelingsmethodes voor dit type patiënten zal behoren. Maar ook de toepassing ervan voor andere kankers moet worden onderzocht."


(bron: UZ Gent)