Afvalwatersector kan emissie van broeikasgassen met 50% terugdringen

Studie toont aan dat exploitanten hun wereldwijde emissie van broeikasgassen met bijna 50% kunnen verminderen door energie-efficiëntere processen voor afvalwaterbehandeling te omhelzen.

Trefwoorden: #afvalwater, #broeikasgas, #milieu, #onderzoek, #xylem

Lees verder

Nieuws

( Foto: UAntwerpen, © Jesse Willems )

ENGINEERINGNET - De internationale leverancier van watertechnologieën Xylem liet een studie uitvoeren naar de impact die de inzet van energie-efficiëntere, bestaande technologie voor afvalwaterbehandeling zou hebben op de wereldwijde uitstoot van schadelijke broeikasgassen door de afvalwatersector. De voornaamst conclusie: dat zou het emissieniveau van deze sector met bijna de helft verlagen.

Het rapport - waarin de afvalwatersector in de VS, Europa en China wordt bestudeerd - heeft 18 verschillende mogelijkheden onder loep genomen. Dat gaat van de pompen voor het watertransport tot de blowers die het afvalwater naar de verschillende filtersystemen leiden. Bij al deze systemen zijn belangrijke energetische efficiëntiewinsten te boeken.

Uit het onderzoek komen alvast twee aanbevelingen naar voren. Zo pleit Xylem voor nieuwe financieringsmodellen die investeringen in koolstofarme technologieën belonen. "Dat kan helpen om de initiële, hogere kapitaalkosten die vaak gepaard gaan met deze geavanceerde technologieën, te overbruggen".

Ten tweede zou een verstrenging van de normen voor de energie-efficiëntie van behandelingsprocessen voor afvalwater tot een snellere ingebruikneming kunnen leiden.

"Investeringen die vandaag worden gedaan in de infrastructuur, kunnen tientallen jaren lang positieve milieukundige en economische gevolgen hebben", aldus Patrick Decker, President en CEO van Xylem.

"En net zo belangrijk: de pragmatische oplossingen die in dit rapport worden geïdentificeerd, betalen voor zichzelf en kunnen, in vele gevallen, nieuw kapitaal vrijmaken dat kan worden geïnvesteerd in aanvullende verbeteringen van de infrastructuur".

Toch een kanttekening: Xylem levert state-of-the-art oplossingen voor afvalwaterbehandeling, en is dus gebaat bij nieuwe financieringsmodellen en strengere normen.

Het grootste rendement en het grootste potentieel om emissies te verminderen situeren zich - niet verrassend - in China, stelt de onderneming, "waar 100 procent van de geanalyseerde mogelijkheden om emissies te verminderen kostenbesparend of kostenneutraal kan worden gerealiseerd".

In deze regio zou meer dan 25 miljard dollar aan besparingen kunnen worden gegenereerd door het inzetten meer efficiënte afvalwatertechnieken.

"Als daarbij de Verenigde Staten en Europa worden opgeteld, kunnen de besparingen oplopen tot boven de 40 miljard dollar."