E.ON-centrale: «Scaffolding app scheelt ons een hoop tijd»

Asset owners ervaren steeds meer druk om onderhoud sneller en kosten-efficiënter te realiseren, ter behoud en versterking van de concurrentiepositie.

Trefwoorden: #asset, #Bilfinger Industrial Services, #E.ON, #E.ON-centrale, #maasvlakte, #Scaffolding App

Lees verder

maint_art

Download het artikel in

ENGINEERINGNET - Asset owners ervaren steeds meer druk om onderhoud sneller en kostenefficiënter te realiseren, ter behoud en versterking van de concurrentiepositie. Daar trachten de industriële dienstverleners - uiteraard - aan tegemoet te komen.

Een mooi voorbeeld van dit innoverend vermogen is de «scaffolding app» die Bilfinger Industrial Services ontwikkelde en die in de E.ON-centrale op de Rotterdamse Maasvlakte uitstekend blijkt aan te slaan. Een gebruiker getuigt.

In de E.ON-centrale op de Rotterdamse Maasvlakte blijkt de de scaffolding app van dienstverlener Bilfinger een succes te zijn.

Dat stelt alvast Willem Sik, head technician/cleaning en steigerbouw coördinator van E.ON: «Ik vind de scaffolding app een goede innovatie, die mijn werk gemakkelijker maakt. Aanvankelijk was ik sceptisch, omdat het een andere werkwijze zou betekenen, maar inmiddels heeft het zijn nut meer dan bewezen en ga ik er vol voor».

De app in kwestie is een onderdeel van het verbeterprogramma Smart@work dat Bilfinger in het leven heeft geroepen. Bastiaan Spoelstra, Directeur Business & Product Development: «In het afgelopen jaar hebben we hard aan dat programma gewerkt. Maar ook aan innovaties, die we in de praktijk hebben gebracht bij verschillende opdrachtgevers.

Een aansprekend voorbeeld daarvan is inderdaad de scaffolding app. Deze innovatie maakt het mogelijk met behulp van (Ex) smartphone of tablet alle informatie rond een steigerproject up-to-date te houden. De voorman kan met zijn smartphone of tablet de gegevens ophalen en via een eenvoudig keuzemenu alle relevante gegevens in de scaffolding app invoeren.

Denk daarbij aan het soort steigerwerk, de afmetingen en (indien toegestaan) foto’s van de werksituatie. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat de klant het uitgevoerde werk digitaal goedkeurt op het device. Administratie en facturering vinden grotendeels geautomatiseerd plaats».

Voorheen maakte Bilfinger dagelijks werkbonnen die E.ON aftekende. Door al dat papierwerk was het moeilijk een actueel overzicht te houden van alle steigers ‘in huur’ of ‘uit huur’.

«Dat is nu wel anders», vindt Sik. «Elke donderdag om 13.00 uur neem ik een uur de tijd om alle werkbonnen digitaal af te tekenen en heb ik in één oogopslag een actueel overzicht. Dezelfde dag nog is er een voorlopige factuur.

De voordelen? Ik krijg geen verrassingen meer, heb veel minder papierwerk en het scheelt me een hoop tijd’».

Persoonsregistratie met finger scan
«Een ander voorbeeld van een innovatie die bijdraagt aan efficiënter werken, is onze finger scan», vervolgt Spoelstra.

«Hiermee vervangen we de handgeschreven namenlijsten en de urenbriefjes door een scan van de vingerafdruk. Een accuraat overzicht van de gewerkte uren is zo snel en gemakkelijk op te roepen en beschikbaar voor de klant.

Bovendien borgt finger scan dat er alleen bevoegde medewerkers aan het werk zijn. Dat komt omdat al hun gegevens, vereiste diploma’s en certificaten zijn gecontroleerd door de afdeling personeelsplanning.

Tevens controleert de personeelsplanning of de medewerkers in bezit zijn van de voorgeschreven VCA-certificaten».

Magnetische ankers
In samenwerking met verschillende partijen (opdrachtgevers, technologiepartner McNetiq Controlock en Bilfinger’s contracting & engineeringdepartement) is dook een innovatieve magneetanker ontwikkeld.

Het werken met deze magnetische ankers biedt het antwoord op steigerbouw bij werkwanden die niet beschadigd mogen worden, zoals opslagtanks.

Spoelstra: «Op zulke plekken kun je geen las- of boutverbinding gebruiken. In de industrie is dit probleem tot nog toe opgelost door te werken met grote losstaande, zelfdragende steigers in piramidevorm.

Onze innovatie maakt dit overbodig. Door te werken met magnetische ankers bouwen we voor onze opdrachtgevers een net zo veilige steiger met een aanzienlijke besparing op de kosten, omdat de steiger veel slanker kan worden uitgevoerd».


(foto's: Bilfinger Industrial Services)

Kadertekst
3D-scanning

Daar het bij complex steigerwerk soms een kwestie is van enkele centimeters, is het beschikken over goede informatie vooraf van de installatie zeer belangrijk.

Met 3D-scanning is er vooraf inzicht voor alle partijen hoe en waar een complexe steiger wordt geplaatst in een complexe omgeving. Hierdoor heeft 3D-scanning als voordeel dat een steiger in één keer goed kan worden gebouwd, geen rework oplevert en de meest efficiënte oplossing geeft.

Deze nieuwe wijze van steigers engineeren is door Bilfinger ontwikkeld. «Deze innovatie wordt ook veel gebruikt wanneer de doorlooptijd een issue is», weet Spoelstra.

«Dat realiseren we bijvoorbeeld bij de wederopbouw van de MSPO-2 fabriek van Shell Moerdijk». Maar bijvoorbeeld ook bij Ineos in Antwerpen.