HVC en Boskalis Environmental bouwen bodemaswasinstallatie

Het gaat om de eerste installatie ter wereld, die bodemas van een afvalenergiecentrale dusdanig wast dat het als vrij toepasbare bouwstof is te gebruiken en om metalen uit de as te winnen.

Trefwoorden: #afvalenergiecentrale, #bodemas, #bodemaswasinstallatie, #Boskalis Environmental, #HVC, #restafvalverbranding, #restproduct

Lees verder

Techniek

( Foto: HVC )

ENGINEERINGNET.NL - Het officiële startsein voor de bouw van de installatie op het terrein van de HVC-afvalenergiecentrale in Alkmaar is onlangs gegeven. De installatie is naar verwachting in de zomer van 2016 operationeel.

Bodemas is het restproduct van restafvalverbranding in afvalenergiecentrales. HVC verwerkt die bodemas momenteel in zijn slakopwerkingsinstallatie. Dit moet ervoor zorgen dat verontreinigende stoffen die nog in de bodemas zitten niet door regenwater kunnen uitspoelen. Dit gebeurt nu onder meer door deze af te dekken met folie.

De nieuwe bodemwasinstallatie spoelt de schadelijke stoffen tijdens het wassen van de bodemas er al uit. De bouwstof die overblijft kan dus “vrij” - zonder isolerende voorzieningen of verdere bewerking - toegepast worden in bijvoorbeeld de wegenbouw als alternatief voor zand, maar ook in beton en asfalt.

“De ingewikkelde gebruiksaanwijzing van bodemas vervalt. Bodemas wordt voor het eerst een volwaardige vervanger van zand”, aldus Dion van Steensel, directeur HVC.

De nieuwe bodemaswasinstallatie beschikt ook over de techniek om meer waardevolle non-ferro metalen – koper, goud, lood, aluminium - uit het bodemas te winnen. In het huidige proces wint HVC circa 1,5% non-ferro uit het bodemas terug.

Met het nieuwe proces wordt aanvullend non-ferro metaal teruggewonnen. “Bijkomend voordeel is dat ook edelmetalen worden teruggewonnen uit de zandfractie. Dit levert extra inkomsten op en belangrijke milieuwinst, omdat al deze gerecyclede metalen niet gewonnen hoeven te worden uit primaire ertsen”, aldus Haico Wevers, directeur Boskalis Environmental.

HVC loopt met de installatie op schema met betrekking tot het nakomen van de milieu-afspraken die in 2012 tussen de overheid en de afvalsector zijn gemaakt. In deze zogeheten Green Deal is afgesproken dat in 2017 de helft en in 2020 alle verwerkte bodemas vrij toepasbaar moet zijn.

Daarnaast moet er een minimum aan metalen teruggewonnen worden en moet er minder dan 15% restmateriaal overblijven. In de nieuwe installatie wordt alle bodemas van HVC verwerkt tot vrij toepasbare bouwstof, worden meer metalen teruggewonnen dan voorheen en blijft er minder dan 15% residu over.

Daarmee geeft HVC ruimschoots invulling aan de afspraken met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.