Internet of Things begint met leren communiceren

Uit een recente studie van het adviesbureau McKinsey blijkt dat het potentieel van het Internet of Things voor de industrie enorm is.

Trefwoorden: #Cimpro, #column, #Internet of Things, #Marcel Laes

Lees verder

Columns

ENGINEERINGNET.BE - Als je kijkt naar mogelijkheden om efficiënter te produceren, te distribueren en te innoveren, staan we nog maar aan het begin.

Volgens het adviesbureau zijn er wereldwijd op termijn miljarden winst te behalen. Het is dus zaak om tijdig op deze trein te springen, maar hoe doe je dat eigenlijk?

In de weerbarstige praktijk is het in een fabriek meestal niet mogelijk om alle machines met elkaar te laten praten. Laat staan dat ze elkaar begrijpen. En dat is nu net een belangrijke voorwaarde voor een succesvol gebruik van het Internet of Things.

Het is dus zaak om ervoor te zorgen dat machines van verschillend allooi elkaar gaan verstaan. Dat kan met behulp van protocolconversie. De data van verschillende apparaten worden omgezet naar een gemeenschappelijke taal waarin alle data kunnen worden omgezet in bruikbare informatie.

In de industrie zijn er vaak verschillende apparaten en machines in gebruik. En al die machines verzamelen hun eigen data, met elk een eigen protocol. Het kan bijvoorbeeld gaan om machines van verschillende leveranciers en/of om verouderde apparaten die om kostentechnische redenen (nog) niet kunnen worden vervangen.

Als in een bedrijf nieuwe apparaten gereed zijn voor Ethernet, terwijl oudere apparaten nog steeds via een seriële verbinding met de leverancier verbonden zijn, is dat een garantie voor miscommunicatie.

Supertolk
Door gebruik te maken van open controllers die over honderden verschillende protocollen beschikken, is het gelukkig mogelijk om apparaten eenvoudig integreren.

Deze software is eigenlijk te vergelijken met een soort 'supertolk'. Een oude machine snapt dan plotseling wat een nieuwe machine te melden heeft. Met protocolconversie kunnen bijna alle industriële apparaten met elkaar communiceren en daarmee is de basis voor doeltreffend plannen en ondernemen gelegd.

Voor protocolconversie worden nog steeds SCADA-pakketten gebruikt, maar er zijn intussen ook nieuwe oplossingen op de markt die draaien in een Linux-kastje. En daarvoor is geen PC met dure licenties nodig.

Fors lagere onderhoudskosten
In de procesindustrie kan onder meer veel voordeel worden behaald in operatie en onderhoud. Data kunnen signaleren wanneer een machine minder presteert en op basis daarvan voorspellen wanneer reparaties nodig zijn.

Hiermee zouden de onderhoudskosten fors kunnen verminderen en kan ongeplande uitvaltijd worden gehalveerd. In de maakindustrie kan het systeem op basis van digitale bestellingen ook automatisch orders gaan plaatsen om ervoor te zorgen dat alle noodzakelijke grondstoffen tijdig voor productie aanwezig zijn.

Opleiden van medewerkers
Voor een succesvolle invoering van het Internet of Things is ook het opleiden van medewerkers cruciaal. Medewerkers zullen zich nog meer moeten bekwamen en verdiepen in informatietechnologie.

Alle systemen, van financiële boekhouding tot marketing tot operatie, moeten aan elkaar gelinkt worden en dat vraagt om veel kennis en expertise op de werkvloer. Medewerkers moeten in staat zijn foutieve analyses te signaleren.

Verder is het van belang dat analytische experts en datawetenschappers veel contact hebben met beslissingsbevoegde managers. Alleen dan kan een organisatie profiteren van de kennis die voortkomt uit de data-analyses en de processen tijdig bijsturen.

De trein niet missen
Anticiperen op het Internet of Things in de procesindustrie kan dus met protocolconversie, het opleiden van medewerkers en het aanpassen van de organisatiestructuur.

Met deze eenvoudige voorbereidingen kunnen bedrijven ervoor zorgen dat ze de trein niet missen.


Marcel Laes is general manager van de leverancier van open besturingssystemen Cimpro.