1,9 miljard euro voor aanpak A10 Zuid en station Zuidas - verkeer

In 2017 wordt de A10 Zuid verbreed en het station Amsterdam Zuid uitgebreid en gemoderniseerd, waarbij de verwachting is dat de werkzaamheden in 2028 zijn afgerond.

Trefwoorden: #A10 Zuid, #Minister Schultz van Haegen, #snelweg, #tracébesluit Zuidasdok

Lees verder

Nieuws

( Foto: Rijkswaterstaat )

ENGINEERINGNET.NL - De A10 Zuid is één van de drukste snelwegen van Nederland. Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft onlangs het tracébesluit Zuidasdok ondertekend.

De snelweg krijgt in totaal acht rijstroken voor doorgaand verkeer en vier stroken voor bestemmingsverkeer. De weg komt ter hoogte van het huidige station onder de grond te liggen.

De ondertunneling van de A10 bij de Zuidas geeft het verouderde station Amsterdam Zuid de ruimte om uit te groeien tot een hoogwaardig openbaar vervoerknooppunt. Door verdere groei van de Zuidas en de komst van de Noord/Zuidlijn neemt het aantal reizigers de komende decennia aanzienlijk toe. Bovendien verbetert de leefkwaliteit in het gebied door komst van de tunnel.

Met de aanleg van de tunnel wordt het huidige aantal rijstroken per rijrichting uitgebreid van vier naar zes rijstroken; vier voor doorgaand verkeer en twee voor bestemmingsverkeer.

Schultz: “De A10 en het station Amsterdam Zuid zijn van groot belang voor de bereikbaarheid van dit economisch belangrijke gebied. We zorgen er met dit project voor dat de Zuidas zich verder kan ontwikkelen tot een toplocatie voor internationale bedrijven, winkels en nieuwe woningen. Met de ondertunneling van de A10 zorgen we er ook voor dat de leefomgeving een stuk verbetert.”

Voor de aanpassing van de A10 is het door de minister vastgesteld tracébesluit nodig, Voor de uitbreiding van het station en de aanpassing van de openbare ruimte is een bestemmingsplan nodig. Het betreffende bestemmingsplan wordt op 20 april in de gemeenteraad van Amsterdam behandeld.

De aanleg van de A10 tunnel en de uitbreiding van station Amsterdam Zuid vormen in het dichtbebouwde en –bevolkte Zuidasgebied een flinke uitdaging. Overlast en minder goede bereikbaarheid zijn tijdens de langdurige werkzaamheden niet te voorkomen. Er wordt alles aan gedaan de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Zo is hinderbeperking tijdens de bouw een belangrijk wegingscriterium in de aanbesteding van het Zuidasdok. In het project Zuidasdok werken Rijkswaterstaat, ProRail en gemeente Amsterdam samen.