Nieuwe energiecentrale in Camminghaburen bespaart 40.000 ton CO2

Eind vorige week heeft Ennatuurlijk een nieuwe energiecentrale in Camminghaburen geopend. De nieuwe energiecentrale bespaart 40.000 ton CO2 over een periode van 30 jaar.

Trefwoorden: #CO2-uitstoot, #duurzame energie, #energiecentrale, #Ennatuurlijk, #FrieslandCampina, #FSFE, #warmtenet

Lees verder

nieuws

( Foto: Ennatuurlijk )

ENGINEERINGNET.NL - Met het in gebruik nemen van deze energiecentrale zetten Ennatuurlijk en de gemeente Leeuwarden een mooie stap in de verduurzaming van de omgeving en het verminderen van CO2 uitstoot.

Met het vervangen van de 33 jaar oude installatie door de nieuwe warmteopwekinstallatie wordt een CO2 reductie van minimaal 40.000 ton gerealiseerd over een periode van 30 jaar. Dit staat gelijk aan een CO2 opname van ongeveer 60.000 bomen per jaar.

De openingshandelingen werden verricht door wethouder Isabelle Diks van Gemeente Leeuwarden en Algemeen Directeur van Ennatuurlijk Erik Stronk.

Erik Stronk benadrukte daarbij de prettige samenwerking met partners in dit project zoals Provincie Friesland, Gemeente Leeuwarden, FrieslandCampina in Leeuwarden en het FSFE.

De nieuwe centrale biedt op termijn mogelijkheden voor andere duurzame initiatieven. Een van die initiatieven wordt op dit moment al onderzocht.

Ennatuurlijk heeft met FrieslandCampina en het FSFE een intentieovereenkomst getekend om samen de mogelijkheden te onderzoeken om restwarmte uit hun productieproces te benutten in het bestaande warmtenet van Ennatuurlijk.

Hiermee wordt de warmtelevering verder verduurzaamd en zal het gebruik van fossiele brandstoffen en daarmee de uitstoot van CO2 nog verder worden teruggedrongen.”

Behalve de intentieverklaring die is ondertekend met FrieslandCampina en het FSFE, heeft Ennatuurlijk onlangs ook intentieovereenkomsten afgesloten met Bouwgroep Dijkstra Draisma en Van Wijnen voor het ontwikkelen van Geothermie in respectievelijk West en Zuid Leeuwarden.