Stimuleer uw onderhoudsteam: de prestaties zullen verbeteren!

Er zijn veel dingen die we beter alleen doen, maar dat is zeker niet zo voor het opzetten van een «premium» detectieprogramma. U moet kunnen rekenen op een evenwichtig team.

Trefwoorden: #lekdetectie, #onderhoud, #SDT International, #ultrasoon

Lees verder

maint_art

Download het artikel in

ENGINEERINGNET.BE - In zo'n team deelt elk lid een gemeenschappelijke visie. Goed nadenken over wie er deel van zal uitmaken is dan ook de boodschap. Eens de keuze gemaakt, is de eerste en belangrijkste stap om iedereen op dezelfde golflengte te krijgen. Leverancier SDT adviseert.

Het onderwerp van de eerste organisatievergadering voor uw detectieprogramma zijn de vijf vragen om uw doelstellingen te bepalen en iedereen te motiveren. Om deze vergadering vlot te laten verlopen moet u deze vragen aan elke deelnemer geven en voldoende ruimte laten voor persoonlijke nota's.

1. Wat hopen we te bereiken?
Door «premium» ultrasone detectieprogramma's krijgen we een beter zicht op de toestand van onze productiemiddelen. We zijn beter gewapend om defecten en interventies te voorzien. De planning van de handelingen gekoppeld aan een PdM (programma voor predictief onderhoud) vertaalt zich in een vermindering van de ongelegen productiestops en een toename van de beschikbaarheidsgraad van het materiaal. Vanaf dat moment hebben we werkelijk IEDERS aandacht.

De ultrasone technologie zorgt voor uitstekende toepassingen die aanleiding geven tot energiebesparingen en duurzame ontwikkeling. De bewaking van de dampnetwerken garandeert hun doeltreffendheid van de stookruimte tot het gebruikspunt. Door op persluchtlekken te jagen kan de kost voor één van de slechtst gebruikte middelen in de moderne productie-industrie aanzienlijk verminderd worden.
Enkel en alleen al deze eerste vraag rechtvaardigt de uitrol van een ultrasoon detectieprogramma van «topniveau»: de toestand van zijn fabriek bewaken, verspilling verminderen, meer produceren en de kwaliteit verbeteren.

2. Wat proberen we te veranderen?
Veranderen… oké, wanneer de verandering ons meer oplevert, wanneer onze manier van handelen, reageren en interageren evolueert. Een ultrasoon detectieprogramma zorgt voor een sensibiliseringscultuur die alle betrokken personen besmet. De verspreiding van dit «virus» gaat veel verder dan enkel de leden van het onderhoudsteam en raakt alle niveaus. Wat we eigenlijk echt veranderen, is de «cultuur».

De cultuur van het reactieve onderhoud
Wanneer we iets in een impuls doen als reactie op een plotse en onverwachte wijziging zitten we in een reactieve modus. Deze reactiecultuur verhindert ons om belangrijk werk te verrichten. Wanneer uw volledige dag gewijd is aan het reageren op onderbrekingen, wanneer kunt u dan met iets nieuws beginnen? Wanneer kunt u creatief zijn en initiatief nemen? Hoe kunnen we een echte meerwaarde voor uw bedrijf zijn als al uw creatieve energie opgeslorpt wordt door reactievragen? Hoe kunt u 's avonds terug naar huis gaan en tevreden zijn over uw verwezenlijkingen van de dag en uw werk?

De cultuur van het geplande onderhoud
Om een groot aantal problemen op te lossen die productieonderbrekingen kunnen veroorzaken, hebben de bedrijven gekozen voor Gepland Onderhoud of GO. GO kan verschillende vormen aannemen: visuele inspecties, smeerbeurten, vervangen of reinigen van filters, of het aanspannen of heruitlijnen van een transmissieriem. Deze routinetaken worden gepland op basis van een kalender of de werkingsduur. We moeten ons hierbij echter de volgende vraag stellen: «Is een planning gebaseerd op een kalender de beste oplossing voor een dergelijke taak?» Als het antwoord «NEE» is, is het waarschijnlijk dat de toestand van de machine via ultrasone meting bewaakt kan worden.

3. Wie hebben we daarvoor nodig?
Deze vraag heeft twee doelstellingen. Ze identificeert de stakeholders en legt hun rollen en verwachtingen vast. Wie zijn deze stakeholders? De directie, de middenkaders, de technici op het terrein en de leverancier van uw detectiesysteem hebben allemaal een aandeel in uw succes. Het opzetten van een programma kan pas slagen als elke partner zijn zegje krijgt. De directie hecht over het algemeen belang aan de besparingen die het programma oplevert. Het middenkader zit tussen de directie en de gebruikers op het terrein. De gebruikers, de eerste lijn, hebben de zwaarste taak en moeten begrijpen hoe alles werkt. De leverancier beschikt over de wijsheid en nodige ervaring om het hele team te (bege)leiden.

4. Wat zijn de belangrijkste gevoelige punten?
Het bepalen van uw gevoelige punten in een vroeg stadium is een goed uitgangspunt. Stel een lijst op met kleine dagelijkse problemen die de productiviteit en rentabiliteit voortdurend beïnvloeden. Met metingen kunt u ook de kriticiteitssindex verfijnen om een betere hiërarchie onder de corrigerende acties op te stellen.
Bepaalde zaken hebben elke uur van de dag een invloed en worden op lange termijn alsmaar duurder. Het zorgelijke is dat de meeste van deze problemen vandaag bijna onzichtbaar zijn in uw activiteit. We beschouwen ze gewoon als een deel van de kosten gekoppeld aan de activiteit.

Enkele voorbeelden:

  • Persluchtlekken
  • Stoomlekken
  • Defecte condenspotten
  • Interne lekken aan kleppen
  • Gedeeltelijke ontladingen in elektrische systemen
  • Onder- of overgesmeerde lagers
  • Defecten aan lagers en tandwielen

Dit zijn de zeven belangrijkste oorzaken die dagelijks uw middelen opslorpen. Door elk van hen aan te pakken, rechtvaardigt u bijna onmiddellijk de extra investering in een onderhoudsprogramma met toestandsbewaking gebaseerd op ultrasone metingen.

5. Hoe gaan we ons succes meten?
Om een meting betekenis te geven is een referentiepunt om te kunnen vergelijken onontbeerlijk. Wat heb ik nodig om een gewone statische meting betekenis te geven? Een historiek…
Het is mogelijk om trends en curves op te stellen voor bijna alle ultrasone toepassingen. Luchtlekken kunnen uitgedrukt worden in termen van energieverbruik. Lagers kunnen beoordeeld worden in functie van de hoeveelheid gebruikt smeermiddel en hun defectgraad.


Verspreid uw KPI's!
Wat van doorslaggevend belang is voor uw ultrasoon programma, is wat u met uw successen doet. Alle betekenisvolle winsten moeten gedocumenteerd worden. Meer nog, u moet uw KPI's (Key Performance Indicators) op grote schaal verspreiden. Betrek er uw collega's (en uw baas) bij door hen met het virus van deze cultuurverandering te besmetten via affiches die de verwezenlijkte besparingen duidelijk in de verf zetten.

Hang ze uit op strategische plaatsen (op de muur tegenover het kantoor van uw baas of in de refter) waar men het succes van uw ultrasone detectieprogramma van «topniveau» het best kan waarderen.


door Jean-Paul Emmanuele, Training Manager SDT International