Bedrijfsleven Zuid-Limburg bundelt krachten voor voldoende technici

Op initiatief van DSM bundelen 9 bedrijven, 10 partners en 11 scholen in Zuid-Limburg hun krachten binnen Jet-Net, het Jongeren en Technologie Netwerk Nederland.

Trefwoorden: #Brightlands Chemelot Campus, #DSM, #Jet-Net, #Jongeren en Technologie Netwerk Nederland

Lees verder

nieuws

( Foto: screen YouTube - Jet-Net )

ENGINEERINGNET.NL - Jet-Net geeft jongeren een reëel beeld van bèta en technologie en draagt zo bij aan toekomstig hoogwaardig opgeleid technisch personeel in de regio Zuid-Limburg.

Het nieuwe cluster werd gisteren officieel gestart tijdens de eerste Jet-Net Regiocluster bijeenkomst op de Brightlands Chemelot Campus in Geleen.

Het Jet-Net Cluster Zuid-Limburg is het eerste cluster in Nederland waar bedrijven concreet samenwerken en een zo gevarieerd mogelijk programma aan scholieren aanbieden. Voorheen stemde ieder bedrijf afzonderlijk zijn onderwijsactiviteiten af op de wensen van individuele scholen.

Door de programma’s te clusteren kunnen, naast multinationals, ook MKB-bedrijven een actievere bijdrage leveren aan de regionale samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven en kunnen meer havo/vwo-scholen deelnemen aan de activiteiten van Jet-Net.

Atzo Nicolaï, president DSM Nederland: “Het clusteren van programma’s voor bèta onderwijs is een grote stap voorwaarts voor leerlingen en leerkrachten in het voortgezet onderwijs. Bovendien past het naadloos in de Visie Chemelot 2025 waarin samenwerking tussen bedrijven centraal staat om de meest concurrerende en duurzame site van West-Europa te worden.

In die ambitie speelt onderzoek en ontwikkeling in combinatie met grootschalige productie een belangrijke rol. Goed onderwijs is één van de pijlers daarvan. Het cluster zorgt ervoor dat we ook op de langere termijn goed opgeleide mensen hebben voor het groeiend aantal banen in de regio.”

Met het nieuwe cluster in Zuid-Limburg, onder leiding van DSM, gaan alle regionale spelers zich inzetten om havo/vwo-leerlingen een reëel beeld te geven van de kansen en mogelijkheden binnen bèta en techniek en te stimuleren voor een technische vervolgopleiding te kiezen.

Hiermee bouwt het netwerk mee aan voldoende hoogwaardig opgeleid technisch personeel voor de toekomstige regionale arbeidsmarkt. Ook voor MKB-bedrijven is dit een belangrijk vraagstuk aangezien zij een belangrijke rol vervullen in de keten van productinnovatie voor grote Nederlandse bedrijven.

Jet-Net heeft de afgelopen jaren een waardevolle bijdrage geleverd aan een groeiende instroom in het technologisch onderwijs en de technische arbeidsmarkt. De vraag naar goed opgeleide technici blijft actueel.

Naast het belang van voldoende aanbod aan technici, zijn ook de vaardigheden die zij gedurende hun schoolcarrière opdoen van groot belang om te voldoen aan de eisen van het technologisch bedrijfsleven.