Waterschap Vallei en Veluwe bouwt nieuwe bio-energiecentrale in Harderwijk

De centrale gaat jaarlijks 12,5 miljoen kuub biogas produceren door minimaal 50% mest te vergisten, aangevuld met maaisel en restproducten uit de voedingsindustrie en de agrarische sector.

Trefwoorden: #agrarische sector, #bio-energiecentrale, #biogas, #voedingsindustrie, #Waterschap Vallei en Veluwe

Lees verder

Techniek

( Foto: Waterschap Vallei en Veluwe )

ENGINEERINGNET.NL - Waterschap Vallei en Veluwe bouwt samen met de private partner Jan Bakker een bio-energiecentrale op het terrein van hun rioolwaterzuivering in Harderwijk. In december start de bouw van de centrale, die per jaar 12,5 miljoen kuub biogas gaat produceren. Waterschap Vallei en Veluwe verwacht hiermee vijf jaar eerder energieneutraal te zijn dan gepland.

De bio-energiecentrale is volledig circulair ingericht. Er wordt minimaal 50 procent mest vergist, aangevuld met maaisel en restproducten uit de voedingsindustrie en de agrarische sector. Door het vergisten ontstaan drie producten: biogas, bodemverbeteraar genaamd digestaat en CO2.

De 12,5 miljoen kuub biogas die per jaar wordt geproduceerd is, na omzetting in 8 miljoen kuub groen gas, genoeg voor zo’n 5.000 huishoudens. De jaarlijkse productie van 9.000 ton digestaat wordt geëxporteerd naar het buitenland. De 4,5 miljoen kuub CO2 die vrijkomt, wordt geleverd aan de naastgelegen steenproducent De RuwBouw Groep.

Tanja Klip-Martin, dijkgraaf van Waterschap Vallei en Veluwe: "Hiermee dragen we bij aan de doelstelling van het Rijk om in 2050 100 procent circulair te zijn in het gebruik en verbruik van grondstoffen en fossiele energiebronnen. Afval is geen afval meer, maar grondstof. Dat is volgens ons nog de enige juiste benadering."

Twee andere voorbeelden waarbij Waterschap Vallei en Veluwe al circulair opereert zijn de energie- en grondstoffenfabrieken op de rioolwaterzuiveringen in Amersfoort en Apeldoorn.

Waterschap Vallei en Veluwe verwacht door deze installatie in 2020 energieneutraal te zijn. De bio-energiecentrale levert namelijk een energiebijdrage van 30 procent aan de energieneutraliteit.

"Minister Schultz van Haegen wil in de Green Deal Energie 2016 verkennen of de waterschapssector in 2025 energieneutraal kan zijn. Met deze bio-energiecentrale en samen met andere projecten zoals de energie- en grondstoffenfabrieken in Amersfoort en Apeldoorn is ons waterschap vijf jaar eerder energieneutraal," aldus Klip-Martin.

Het is voor het eerst in Nederland dat een waterschap een partnerschap opricht met een private partner. Jan Bakker en Waterschap Vallei en Veluwe werken al tientallen jaren samen en met dit partnerschap combineren beide partijen hun kennis en kunde.

Bio-energie is een duurzame en hernieuwde bron van energie, milieuvriendelijk en onuitputtelijk. Tijdens het proces wordt gebruik gemaakt van een natuurlijke, steeds terugkerende cyclus van vastlegging en vrijlating van CO2.

Bio-energie kan een bijdrage leveren aan de vermindering van uitstoot van CO2, en dus vermindering van het broeikaseffect. Op termijn is de wens dat bio-energie fossiele energie gaat vervangen. Deze bio-energiecentrale levert eveneens een bijdrage aan het verminderen van het mestoverschot in Nederland.