Ghent Bio-Economy Valley wordt Flanders Biobased Valley

Omdat vandaag de Gentse regio in staat voor 90% van de Vlaamse biobrandstoffen-productie werd beslist om de naam Ghent Bio-Economy Valley om te dopen tot Flanders Biobased Valley (FBBV).

Trefwoorden: #biobased, #biobrandstoffen, #Flanders Biobased Valley, #Ghent Bio-Economy Valley

Lees verder

Nieuws

ENGINEERINGNET.BE - In 2005 werd Ghent Bio-Energy Valley opgericht als antwoord op de vraag van de overheid om in België biobrandstoffen te gaan produceren.

Dit leidde uiteindelijk tot de realisatie van de Rodenhuize bioraffinaderij cluster in de haven van Gent, één van de grootste geïntegreerde productiesites voor bio-energie in Europa.

Op 10 jaar tijd is Flanders Biobased Valley uitgegroeid tot een belangrijke clusterorganisatie die de ontwikkeling van de biogebaseerde economie in Vlaanderen ondersteunt en promoot.

Vlaanderen is bijzonder ambitieus wat de biogebaseerde economie betreft: tegen 2030 wil het behoren tot de meest competitieve regio’s in Europa. FBBV wil hier een voortrekkersrol in spelen en het aanspreekpunt zijn voor alles wat met de biogebaseerde economie te maken heeft.

Na de opstart van de biobrandstofproductie werd het werkterrein van Ghent Bio-Energy Valley al snel uitgebreid naar alle domeinen van de biogebaseerde economie. Een eerste naamsverandering naar Ghent Bio-Economy Valley in 2013 weerspiegelde deze verbreding van het werkterrein.

De oprichting van de Bio Base Europe Pilot Plant, een flexibele en polyvalente proefinstallatie voor de opschaling van biogebaseerde producten en processen, onderstreept de verdere inzet op innovatie.

FBBV wil verder inzetten op de creatie van nieuwe industriële clusters naar het voorbeeld van het bioraffinaderijcluster aan het Rodenhuizedok in de haven van Gent. Daarnaast wil het concreet werk maken van een aantal potentiële productieroutes, zoals de omzetting van suikers, vezelhoudende grondstoffen of afvalgassen naar biogebaseerde producten en chemicaliën. KMO’s kunnen hierbij zelfs specifiek ondersteuning krijgen via de lopende Europese projecten Superbio en BioBase4SME.

Voortbouwend op de eerdere realisaties in Gent wil Flanders Biobased Valley uitgroeien tot een Vlaams-brede cluster en als zodanig ook het aanspreekpunt worden in het buitenland voor innovatie in de Vlaamse biogebaseerde economie.


(bron: Port of Ghent)