Waterwegen en Zeekanaal gaat kanaal Bossuit-Kortrijk opwaarderen

Het consortium THV Sweco-Arcadis heeft de opdracht voor de opwaardering van het kanaal Bossuit-Kortrijk voor klasse Va-schepen verworven. De studie wordt momenteel opgestart.

Trefwoorden: #Arcadis, #kanaal Bossuit-Kortrijk, #kanalen, #Leie, #scheepvaart, #Schelde, #Sweco, #THV, #Waterwegen en Zeekanaal

Lees verder

Nieuws

( Foto: Sweco )

ENGINEERINGNET.BE - De opdracht omvat het opmaken van een integraal ontwerp voor de opwaardering van dit kanaal. Waterwegen en Zeekanaal is de opdrachtgever.

Met de opwaardering van het kanaal zal er een volwaardige klasse Va-verbinding gerealiseerd worden tussen de Leie en de Schelde. Het project maakt deel uit van een EU-initiatief om deze economische regio's met elkaar te verbinden via een waterweg die grotere vrachttransporten met container- en duwvaartschepen kan verwerken.

Vooral het gedeelte op het grondgebied van de stad Kortrijk zal ingrijpend aangepakt worden. Vandaag is deze zone met het gabarit en de sluizen uit de negentiende eeuw slechts toegankelijk voor schepen tot 300 ton.

In de toekomst zullen schepen tot 3.000 ton tot aan de sluis in Zwevegem kunnen varen en worden zo de belangrijkste economische zones aan het kanaal bediend.

Het project wordt op een geïntegreerde wijze uitgewerkt met bijzonder aandacht voor de stedelijke en landschappelijke integratie van het nieuwe kanaal in het stadsweefsel van Kortrijk.

De drie geklasseerde sluizen nabij Kortrijk worden bovendien vervangen door een nieuw sluizencomplex. Deze nieuwe opdracht in de waterbouwsector kadert binnen de geïntegreerde aanpak van complexe stedelijke infrastructuurprojecten.