Project ’G-Cloud IAAS & PAAS’ grote winnaar eGov Awards 2016

De eerste prijs van de eGov Awards (Agoria) ging naar het project 'G-Cloud IAAS & PAAS' van de Openbare Instellingen van de Sociale Zekerheid en de federale overheidsdiensten.

Trefwoorden: #Agoria, #e-Gov Awards, #FOREM, #G-Cloud, #KLIP Digitaal, #open data, #Selor, #VDAB

Lees verder

Nieuws

( Foto: Agoria )

ENGINEERINGNET.BE - Agoria heeft vorige week voor de dertiende keer zijn eGov Awards uitgereikt. De sectorfederatie is verheugd dat e-gov ondanks de budgettaire krapte nog altijd een dynamische sector is en projecten blijft realiseren om het werk van administraties te vereenvoudigen en te verbeteren dankzij steeds innovatievere applicaties.

Ondanks de bezuinigingen worden in ons land nog altijd e-gov-projecten ontwikkeld op alle beleidsniveaus. Hoewel deze dertiende editie het met 36 projecten niet haalt bij recordjaar 2014, toen 56 projecten werden ingediend, is er toch vooruitgang t.o.v. 2015 (34 projecten), 2013 (30 projecten) en 2012 (26 projecten).

De voorbije jaren had Agoria de overheden herhaaldelijk opgeroepen om te profiteren van de kansen die worden geboden door cloud computing, big data en geolokalisatie. De jury was dan ook opgetogen toen ze die technologieën dit jaar in tal van kandidaat-projecten aantrof. Daarnaast wordt steeds meer aandacht besteed aan het mobiele aspect. Ten slotte werden nog verschillende projecten ingediend in de categorie 'Open Data'.

Net zoals de vorige jaren blijft het voor heel wat projecten moeilijk om een goede kosten-batenanalyse voor te leggen. De ROI (return on investment) wordt vaak niet (of slechts gedeeltelijk) berekend. Er zijn nochtans redenen te over om te investeren in digitale oplossingen waardoor administraties efficiënter kunnen werken en een betere service bieden.

Van de 36 ingediende dossiers werden er 18 genomineerd voor deze eGov Awards, 3 in iedere categorie. Met de eGov Awards wil de Digital Industries-groep van Agoria de meest innovatieve, gebruiksvriendelijke en rendabele projecten bekronen, evenals de projecten die blijk geven van de beste samenwerking met andere administraties.


Dit zijn alle winnaars:

 1. ‘Beste Project’: G-Cloud IAAS & PAAS, Openbare instellingen van de Sociale Zekerheid & Federale overheidsdiensten
  De G-Cloud bouwt verder op de inspanningen in voorgaande jaren om ICT-infrastructuur te delen, met in 2016 een daling van 12 % in de kostprijs voor virtuele servers en van 40 % voor opslag. Bovendien voorziet de ‘hybride’ G-Cloud ook in de mogelijkheid om, waar wenselijk, gebruik te maken van de ‘publieke’ cloud.
  De G-Cloud heeft vandaag in eerste instantie gebruikers in de sociale zekerheid als het eHealth platform, de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering en de Federale pensioensdienst.
 2. ‘Gebruiksvriendelijkheid’: My Coach, VDAB
  VDAB’s ‘My Coach’ is een mobiele app met basisinformatie over de arbeidsmarkt en met een speciale focus op een jongerenpubliek. De ontwikkeling gebeurde in nauwe samenwerking met een jongerenpanel dat feedback gaf in elke fase van het ontwikkelingsproces.
 3. ‘Rendabiliteit’: KLIP Digitaal, Agentschap Informatie Vlaanderen
  Als uitbreiding van KLIP (2007) zorgt KLIP Digitaal ervoor dat alle kabel- en leidingbeheerders (nutsbedrijven, openbare besturen, ...) nu digitale informatie aanleveren volgens een uniek en uniform gegevensmodel. KLIP Digitaal helpt dan ook om de duizenden incidenten per jaar in aantal te verminderen, wat aanzienlijke besparingen oplevert.
 4. ‘Innovatie’: Be Badges – Selor
  De ‘Be Badges’ van selectiebureau Selor gebaseerd op de Mozilla ‘open badges’ filosofie focussen op het ontwikkelen van competenties (via life long learning of door ervaring) en dit te kunnen delen met anderen. Dit gebeurt via digitale badges die de opgedane skills aantonen.
 5. ‘Samenwerking’: Scillus, Conseil régional de la Formation
  Scillus is een ondersteunende ‘human resources’-tool voor gebruik door lokale en provinciale overheden, waar bij de ontwikkeling veel belang werd gehecht aan de samenwerking tussen de mogelijke gebruikers en tevens de medewerking van opleidingsorganisaties (zoals FOREM) werd gezocht.
 6. ‘Open Data’: Stad.gent als linked open data, Stad Gent
  Gent was in het verleden ook al één van de open data pioniers en stelt de informatie voor de nieuwe website stad.gent nu ook radicaal als linked open data beschikbaar.