Nieuwe leerstoel over industriële en circulaire watertechnologie

De Universiteit Gent en het Nederlandse Evides Industriewater hebben eind november samen een nieuwe leerstoel gelanceerd over industriële en circulaire watertechnologie.

Trefwoorden: #circulaire watertechnologie, #duurzaamheid, #Evides, #industriële watertechnologie, #leerstoel, #Universiteit Gent

Lees verder

Opleiding

( Foto: UGent )

ENGINEERINGNET.BE - De UGent en Evides Industriewater zijn gespecialiseerd in ingenieuze oplossingen op het gebied van ultrapuur proceswater, afvalwaterzuivering en waterhergebruik.

Met deze leerstoel willen beide partners de geschikte randvoorwaarden creëren die duurzame praktijken in de industriële waterkringloop voor verschillende actoren bereikbaar en mogelijk maken.

Prof. Arne Verliefde (coördineert de leerstoel vanuit de Universiteit Gent): “Door te investeren in onderzoek en innovatie bereiden we ons voor op de dag van morgen.

Daarbij proberen we antwoorden te vinden op vragen als: Hoe kunnen we installaties nóg duurzamer maken? Hoe maken we bedrijfsprocessen tegelijkertijd efficiënter én beter voor het milieu? Wat zullen de technologieën zijn waar de industriële sector over tien of twintig jaar mee werkt? Hoe ondersteunen we bedrijven het best in de overgang van klassieke naar innovatieve waterbronnen?”

Annette Ottolini, Algemeen directeur van Evides Waterbedrijf: “Wij zijn een echt kennisbedrijf, expert op het gebied van drink- én industriewater. We bundelen onze krachten, zodat we watervraagstukken efficiënt kunnen aanpakken en sneller tot innovatieve oplossingen kunnen komen.”

Jan Robert Huisman, Directeur Industriewater: “Met onderzoek en innovaties wil Evides een bijdrage leveren aan de circulaire economie. Voorbeelden zijn het verlagen van de water footprint, CO2-reductie en het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater.”

Algemeen wordt ingeschat dat door middel van technologische verbeteringen en aangepaste managementtechnieken waterverbruikende bedrijven beter met de huidige uitdagingen om kunnen gaan en dat er nog productiviteitswinsten te realiseren zijn.

Om duurzaamheid, productiviteit en groei in de watersector te ondersteunen, investeert de overheid al enige tijd in onderzoek. Toch is dat niet voldoende om nieuwe toepassingen tot bij de eindgebruiker te krijgen.

Huisman: “Er is behoefte aan meer collectieve actie en coördinatie tussen de verschillende actoren in de watersector. Maar het is ook van belang dat zij systematisch kennis en vaardigheden met elkaar uitwisselen. Daarnaast is het ook nodig dat beleidsmakers goed worden geïnformeerd over de beste praktijken en mogelijkheden. De leerstoel Industriële en Circulaire Watertechnologie zal hier een wezenlijke rol in spelen.”

Verliefde: “Onderzoek en innovatie moeten gericht zijn op efficiëntie en kostenbesparing voor eindgebruikers. Enkel dan zal het resultaat leiden tot een aanzienlijke vermindering van de milieubelasting en een meer rationeel waterverbruik.

Hierbij is ook de link met de proceskant nodig: uiteindelijk moet het gezuiverde water in het proces ingezet worden, waarbij risico’s zoals corrosie en vervuiling vermeden moeten worden. Enkel door een goede dialoog tussen de twee werelden, kunnen we tot betere oplossingen komen.”


Op de foto (vlnr.):
Annette Ottolini, Rector UGent Anne De Paepe en Prof. Arne Verliefde