Umicore Materials Technology Award 2016 voor Camila Fernandez

Dr Camila Fernandez (UCL) wint de award voor haar doctoraatsthesis over dynamische katalyseprocessen voor de synthese van ammoniak op nanodeeltjes ruthenium als drager bij lage temperatuur.

Trefwoorden: #Camila Fernandez, #doctoraatsthesis, #katalyse, #nanodeeltjes, #Umicore, #Umicore Materials Technology Award

Lees verder

nieuws

( Foto: Umicore )

ENGINEERINGNET.BE - De Umicore Materials Technology Award 2016 van de onderzoekster levert haar 10.000 euro op. De inzending van Camila Fernandez was één van de 15 inzendingen, die uit heel Europa bezorgd werden.

Fernandez, afkomstig is uit Chili, vatte haar academisch onderzoek rond katalyse aan tijdens haar masterstudies aan de universiteit van Concepción. Tijdens deze studies nam ze deel aan een researchuitwisseling met de UCL waar ze haar belangstelling voor het onderwerp verder uitdiepte.

In 2011 verhuisde ze naar België om haar doctoraatsstudies aan te vatten onder supervisie van de hoogleraars Eric Gaigneaux en Patricio Ruiz aan het Institut de la Matière Condensée et Nanosciences van de UCL.

Fernandez: "Ik ben zeer blij dat dit onderzoek erkenning heeft gekregen van de industriële wereld. Het onderzoek dat we gedaan hebben, werpt nieuw licht op de werking van katalysereacties en zal hopelijk leiden tot verdere verbeteringen op het vlak van katalysatorprestaties in de toekomst."


Over haar onderzoek
Fernandez onderzocht de synthese van ammoniak (NH3) uit gasvormig waterstof en stikstof bij lage temperaturen en druk. Het doel was de processen te verduidelijken die plaatsvinden bij lage temperatuur, bij interactie van stikstof- en waterstofmolecules met het vaste oppervlak van katalysatoren die nanodeeltjes ruthenium bevatten.

Uit de resultaten bleek dat, onder bepaalde voorwaarden, dynamische processen plaatsvinden op het oppervlak die gepaard gaan met een waterstoftransfer en een continue wijziging van de eigenschappen van de metalen nanodeeltjes.

Deze processen bepalen de kinetische parameters en reactiepatronen van de ammoniaksynthese bij lage temperaturen. Dit werk draagt bij tot het onderzoek en de technologische ontwikkeling bij heterogene katalyse, doordat het waardevolle informatie verstrekt over hoe men katalytische hydrogenatieprocessen kan uitvoeren met lager energieverbruik en hogere selectiviteit.